Oceňovanie žiakov stredných škôl

04. 12. 2023 | Nezaradené

V Sobášnom paláci v Bytči sa 30.11.2023 konalo Oceňovanie žiakov stredných škôl, kde z našich nominovaných žiakov bol 1 žiak ocenený - Vratko Hajdučík. Vratko si cenu nemohol prevziať, lebo práve v deň oceňovania bol na ďalšej súťaži - krajské kolo Zenit v elektronike. Súčasťou oceňovania bolo aj vyhodnotenie súťaže žiakov stredných škôl, ktorého témou bol návrh loga a hymny Mládežníckeho parlamentu v Žilinskom kraji. Kde náš Mládežnícky parlament získal 2.miesto za hymnu, ktorú napísal Patrik Kvasničák, ktorý si bol cenu aj prevziať. Vratko Hajdučík je talent roka na škole, majster elektroniky a elektrotechniky. Reprezentoval svoje odborné vedomosti, zručnosti a projekty na súťažiach Zenit, Strojár inovátor, Technická myšlienka roka, ktoré mu otvorili brány dokorán na Žilinskú univerzitu. Už ako prvák stredoškolák je prijatý na vysokú školu. „Vybavenie školy, výborní spolužiaci a dobrí učitelia, to sa mi na škole páči, preto tu rád chodím“, vyjadril sa Vratko. Zručnosť – Elán – Nápaditosť – Iniciatíva – Tvorivosť sú symbolmi súťaže ZENIT pre stredoškolákov so záujmom o vedu a techniku, na tejto súťaži Vratko reprezentoval seba a našu „priemyslovku“. Vratko Hajdučík, už ako žiak 1.D triedy v študijnom odbore informačné a sieťové technológie bol najúspešnejším žiakom, ktorý sa presadil na celoslovenskej úrovni. Získal 1. miesto v 39. ročníku celoštátnej súťaže Zenit v elektrotechnike v kategórii B. „Súťaž Zenit dobre overila teoretické a praktické zručnosti z oblasti elektrotechniky, precvičil som si návrh vysokovýkonného zdroja, naučil som sa leptať DPS“: povedal absolútny víťaz súťaže. Vratkovi dal základy elektrotechniky dedko, vysvetlil mu elektrický prúd, napätie, rezistory a ako sa správajú. „A ďalej som sa učil sám cez videá na internete, veľa som experimentoval. Skúšal som zapájať elektrické obvody tak, aby mi to fungovalo. Ak nefungovalo, nevzdával som to, vždy som hľadal dôvod, zvyčajne som sám na to prišiel“, vyjadril sa Vratko. „Neplánujem, improvizujem za pochodu, riešim čo príde. Keď mi príde nápad, pracujem na ňom. Moje doterajšie projekty sú zvukový zosilovač, mikrochladnička, notebook pre mamu a najnovšie pracujem na hodinkách. Už na verzii 5. Moje hodinky majú svetlo, rozvrh hodín, teplomer, merajú tep, slúžia ako trezor pre moje heslá“ ďalej sa rozhovoril. Na otázku, či v hodinkách má ťaháčiky, odpovedal pohotovo: „Nie, nechcem o ne príjsť“. Vratkovi a Patrikovi srdečne gratulujeme

najnovšie články