Učebné plány

študijný odbor 2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE

študijný odbor 2675 M ELEKTROTECHNIKA

študijný odbor 2387 M MECHATRONIKA

študijný odbor 3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM

študijný odbor 3917 O3 M TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V ELEKTROTECHNIKE