O škole

Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya

Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya sa nachádza na Hornej Orave v malebnom, prekrásnom prírodnom prostredí v blízkosti Oravskej priehrady a majestátnych končiarov Západných Tatier na sútoku riek Orava a Oravica.
Vznikla v roku 1961 s pôvodným názvom Stredná priemyselná škola elektrotechnická so sídlom najskôr v Nižnej nad Oravou a od roku 1968 v novopostavenej budove v Tvrdošíne na sídlisku Medvedzie.

Poslaním našej alma mater je s láskou odovzdávať vedomosti a zručnosti, pripravovať žiakov na budúce povolanie reflektujúc potreby trhu práce, i ďalšie štúdium. Zároveň formovať u mladých ľudí postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Budovať otvorenú vzdelávaciu inštitúciu pre stredoškolákov, ich rodičov, podnikateľských partnerov i širokú verejnosť s ponukou moderných vzdelávacích programov.

 

Stratégiou našej školy je inovovať a prispôsobovať sa vedecko – technickému pokroku zavádzaním do vyučovacieho procesu nové softvérové a hardvérové riešenia, digitálne technológie a počítačové siete.Podľa hodnotenia Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO naša škola je aktuálne najlepšia stredná škola na Orave. S indexom 6,3 sa radíme medzi školy s veľmi dobrými výsledkami žiakov za obdobie 2017/2018-2020/2021.

 

Veľmi intenzívne spolupracujeme s regionálnymi firmami aj formou duálneho vzdelávania. O štúdium na našej škole je vysoký záujem zo strany žiakov 9. ročníka. Informačné technológie hýbu dnešným moderným svetom, preto našou víziou je etablovať školu v regióne ako seberovného partnera pre oravské firmy v oblasti elektrotechniky, strojárstva, IT sektora a sieťových technológií. Našou strategickou víziou je moderný rozvoj vzdelávania stredoškolákov v IT technológiách. Avšak bez zázemia školy vo forme moderných učební, zariadení, softwéru a hardwéru, nie je možný rozvoj.

„Dobrý učiteľ chráni žiakov aj pred svojim vlastným vplyvom.“ Bruce Lee

„To, čo húsenica nazýva koncom sveta, učiteľ nazýva motýľom." Richard Bach