Sekretariát

Stránkové hodiny pre verejnosť:

pondelok – piatok
7.00 hod. – 14.30 hod.

Stránkové hodiny pre žiakov:

pondelok – piatok
7.00 hod. – 7.50 hod. a každú prestávku

tel.: 043/5831210
mob.:  0948 244 961

Fax: 043/532 23 95