Fond Bakalár

Vážení rodičia

 

Vyhlásenie – 2% z dane za rok 2023 

 

Fond bol zriadený v roku 2000 podľa zákona č.147/1997 Z.z. a doplnení zákona č.207/1996 Z.z. a je registrovaný na Krajskom úrade v Žiline.

Účelom fondu je plánovito zvyšovať vzdelanostnú úroveň žiakov, vybavovať odborné učebne potrebnou didaktickou technikou, informačné centrum modernými prostriedkami informačných technológií a odbornou literatúrou , laboratóriá zariaďovať perspektívnou výpočtovou a meracou technikou.

 

Orgány fondu

Správca: PaedDr. Peter Spišský

 

Správna rada

Predseda: Ing. Jana Hucková

Členovia:

Mgr. Eva Ferancová

Ing. František Benčík

Ing. Eva Šurinová

Mgr. Zuzana Šimurdiaková

Hospodár: Marianna Lukaščíková

 

 

Údaje o prijímateľovi:

 

Obchodné meno a názov: Bakalár, neinvestičný fond rozvoja SPŠ a OA Tvrdošín

Sídlo: Medvedzie 133/1 027 44 Tvrdošín

Právna forma: Neinvestičný fond

Identifikačné číslo prijímateľa: IČO: 36149781 ,DIČ: 2021 557 505                                                      

 Číslo účtu: SK 13 0200 0000 0014 0052 9557

VUB banka 0200

Telefón       043/583 12 10       

e-mail: sekretariat@sstv.sk

url: https://www.sstv.sk