Zoznam učiteľov

Zoznam učiteľov

Mgr. Bebejová Andrea Vychovávateľ
Ing. Benčík František Učiteľ
Mgr. Bullová Veronika Pedagogický asistent
Mgr. Bušová Júlia Pedagogický asistent
Mgr. Dlugošová Júlia Učiteľ
Mgr. Domagalová Stanislava Pedagogický asistent
Ing. Dreveňáková Jana Zástupca
Mgr. Ferancová Eva Učiteľ
Mgr. Frčo Jozef Učiteľ
Mgr. Gejdošová Alena Učiteľ
PaedDr. Genšorová Táňa Zástupca
Mgr. Grobarčíková Zuzana Učiteľ
Ing. Habo Ľubomír Učiteľ
Ing. Hadár František Učiteľ
Ing. Hanuľák Karol Učiteľ
Ing. Hucková Jana Učiteľ
Mgr. Hujová Dagmar Učiteľ
Mgr. Hurajová Zuzana Učiteľ
Ing. Choquart Kadučáková Veronika Učiteľ
Ing. Kočíková Elza , PhD. Učiteľ
Ing. Kolejáková Irena Učiteľ
Mgr. Komačka Václav Učiteľ
Ing. Kozáčiková Miriama , PhD. Učiteľ
Ing. Kysel Jaroslav Učiteľ
Mgr. Lepáčková Erika Vychovávateľ
Ing. Majkút Miroslav Učiteľ
Ing. Mikšovský Milan Učiteľ
Ing. Mores Jozef Učiteľ
Ing. Obtulovičová Monika Učiteľ
Mgr. Ovšák Martin Učiteľ
Mgr. Pabáková Jana , PhD. Učiteľ
Ing. Pakosová Alena Učiteľ
Mgr. Palková Karin Vychovávateľ
RNDr. Pazúriková Janka Učiteľ
PaedDr. Piterová Kokoruďová Andrea Učiteľ
Ing. Rapšíková Martina Učiteľ
Mgr. Reguly Jozef Učiteľ
Mgr. Regulyová Zuzana Učiteľ
Mgr. Skurčáková Mária Školský psychológ
PaedDr. Spišský Peter Zástupca
Mgr. Svetláková Miroslava Učiteľ
Mgr. Šálková Mária Učiteľ
Mgr. Šimurdiaková Zuzana Učiteľ
RNDr. Škuligová Štefánia Učiteľ
Mgr. Šlesar Vladimír Učiteľ
Ing. Šurinová Eva Učiteľ
Ing. Tekeľová Daniela Učiteľ
Ing. Uhlíková Ľudmila Riaditeľ
Ing. Vajdečka Pavol Učiteľ
Ing. Vajduliak Juraj Učiteľ
Mgr. Valeková Katarína Učiteľ
Mgr. Valentíny František Učiteľ
PaedDr. Zimanová Mária Učiteľ