PK informatických predmetov a praxe

PK INF zabezpečuje vyučovanie predmetov

 • aplikovanej informatiky
 • programovania
 • technológií internetu
 • sieťových a serverových technológií
 • počítačovej grafiky
 • operačných systémov
 • praxe
 • a ďalších predmetov súvisiacich s digitálnymi systémami pre všetky odbory školy

 

Aktivity v rámci informatických  predmetov

 • Účasť žiakov v súťažiach (Word Processing,  SOČ, Zenit v programovaní + Webdeveloper a Grafik, IT-Fitness, PythonCup, NAG 2023)
 • Týždeň vedy a techniky
 • Odborné exkurzie do podnikov (MTS), vývojových  a populárne náučných centier (ESET, Veľký svet techniky, Deutschetelekom), univerzít (UNIZA)
 • Projekty „My machine“ , IT akadémia
 • Zabezpečuje odborné konzultácie a aktívnu spoluprácu so žiakmi na tvorbe vlastných projektov s informatickým zameraním na PČOZ  maturitnej skúšky

Predmetová komisia má 8 členov