Rada školy

Členovia rady školy: 

 

Predsedníčka rady školy: 

Ing. Monika Obtulovičová

 

Podpredseda rady školy:

Michaela Pazúriková

 

Tajomník rady školy:

 Ing. Jana Hucková

 

Zástupcovia rodičov:

Mgr. Rastislav Stanček, PhD.

Mária Medvecká

Michaela Pazúriková

 

Zástupcovia zriaďovateľa:

Mgr. Miroslav Dráb

Mgr. Jana Boráková

Mgr. Bibiana Jančiová

Mgr. Štefan Kristofčák

 

Zástupca nepedagogických zamestnancov:

Mgr. Anna Zuberová

 

Zástupca žiakov:

Filip Žuffa

 

Štatút RŠ pri SPŠ IT IG Tvrdošín