Pre rodičov

Informácie pre rodičov

Vážení rodičia, v poslednom období bol v našom okrese zaznamenaný narastajúci výskyt závažných prípadov súvisiacich s používaním internetu maloletými deťmi (najmä šírenie fotografií a videí detí s nevhodným obsahom na sociálnych sieťach, zneužívanie profilov iných detí, zosmiešňovanie, ohováranie a iné spôsoby vzájomného ubližovania si prostredníctvom internetu a podobne, čo môže byť klasifikované ako trestný čin).

V záujme bezpečnosti Vašich detí Vás preto žiadame o zabezpečenie zvýšeného dohľadu nad časom a spôsobom tráveným na internete.

Internet je verejné miesto a Vaše deti za počítačom nemusia byť v bezpečí!

V prípade Vášho záujmu o problematiku rizík vo virtuálnom svete odporúčame navštíviť webovú stránku, kde nájdete nielen príručku pre rodičov „Ako nestratiť dieťa vo svete internetu“, ale aj mnoho užitočných informácií a iných náučných a zábavných aktivít pre Vás a Vaše deti: http://sk.sheeplive.eu/na-stiahnutie/prirucky

Ďalšie užitočné odkazy:

www.bezpecnyinternet.sk

www.zodpovedne.sk

https://www.detinanete.sk/spoznajte-digitalne-rodicovstvo/

V oblasti bezpečnosti Vašich detí na internete môžete kontaktovať odborných zamestnancov CPPPaP Námestovo, tel.: 043/5581066; 0911 127 111; CPPPaP Tvrdošín, tel.: 043/5391160; 0911 539 116.

Ďakujeme za Vašu spoluprácu.