Pre uchádzačov

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Kritéria prijímacieho konania

Testy z prijímacích skúšok