Novinky


Stužková slávnosť 4.AO triedy

Stužková slávnosť 4.AO

V piatok 11.októbra sa uskutočnila prvá tohtoročná stužková slávnosť. Bola to slávnosť 4.AO triedy Ing. Moniky Sabovej. Pokračovať v čítaníBurza povolaní 2019 Trstená

Burza povolaní 2019 Trstená

Burza povolaní 2019, ktorá sa konala dňa 8.10.2019 v Dome kultúry v Trstenej pod záštitou odborných zamestnancov CPPPaP Tvrdošín a zamestnancov mesta Trstená v spolupráci v rámci projektu „ Cezhraničné vzdelávanie – KROK do budúcnosti č. INT/ET/TAT/3/II/B/0170“, ktorý je financovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, ktorej cieľom je pomôcť žiakom 9. Ročníkov základných škôl v okrese Tvrdošín vybrať si správnu strednú školu.  Aj tento rok sa aj naša škola na tejto burze zúčastnila a ponúkala pre budúcich študentov našej školy možnosti štúdia v študijných odboroch 2675 M Elektrotechnika, 3918 M Technické lýceum, 2387 M Mechatronika, 2561 M Informačné a sieťové technológie a 3917 M 03 TIS Technicko ekonomická akadémia. Veríme že naše informácie ktoré sme poskytli záujemcom o našu školu pomôžu nielen žiakom deviatych ročníkov základných škôl ale aj rodičom pri výbere budúceho povolania.

PaedDr. Spišský Pokračovať v čítaníBurza stredných škôl Námestovo

Burza stredných škôl Námestovo

Burza stredných škôl v Námestove pre žiakov základných škôl je zameraná na prezentáciu stredných škôl – ich študijných odborov v prepojení na možnosti zamestnania a ďalšieho štúdia po skončení školy. Aj tento rok sa aj naša škola na tejto burze zúčastnila a ponúkala pre budúcich študentov našej školy možnosti štúdia v študijných odboroch 2675M Elektrotechnika, 3918M Technické lýceum, 2387M Mechatronika, 2561M Informačné a sieťové technológie a nový študijný odbor zameraný na ekonomiku, informatiku a techniku 3917 M 03 TIS. Veríme že naše informácie ktoré sme poskytli záujemcom o našu školu pomôžu nielen žiakom deviatych ročníkov základných škôl ale aj rodičom pri výbere budúceho povolania.

P.SpišskýPrednáška o Albertovi Škarvanovi

Albert Škarvan

V stredu 2. októbra 2019 sa uskutočnila prednáška o Albertovi Škarvanovi. Tejto prenášky sa zúčastnili triedy 2.B a 2.D. Prostredníctvom tejto prednášky sme mali možnosť získať nové vedomosti a dozvedieť sa viac o jeho živote a dobrému vzťahu k Bohu. Pokračovať v čítaníNetradičné vyučovanie

Netradičné vyučovanie

Vo štvrtok 26. septembra 2019 sa žiaci III.D triedy (technické lýceum) zúčastnili netradičného vyučovania v Hviezdoslavovej hájovni pod Babou horou neďaleko obce Oravská Polhora. Žiaci mali možnosť vypočuť si odborný a veľmi pútavý výklad lektorky, ktorý im rozšíril ich poznatky o P. O. Hviezdoslavovi, ktorý v minulosti hájovňu navštevoval. V rámci preberaného učiva mali žiaci možnosť priamo v hájovni pod vedením pani učiteľky Zimanovej čítať dielo Hájnikova žena. Jeho dej je zasadený konkrétne do tejto oblasti. Aj napriek mierne chladnému počasiu si žiaci toto netradičné vyučovanie veľmi užili. Pokračovať v čítaníŽupná kalokagatia

Kalokagatia

Regionálne kolo tejto športovo-vedomostnej súťaže sa uskutočnilo 18.9.2019 v areáli Strednej zdravotníckej školy v Dolnom KubíneNašu školu reprezentovali: Filip Brienik (IV.C), Filip Špehár (IV.C), Patrik Ťapajna (IV.C), Veronika Dúbravská (II.D), Miriam Mačňáková (I.D)

Stanovištia: streľba zo vzduchovky, topografia, prechod po lane, hod granátom na cieľ, PIO (improvizované prostriedky individuálnej ochrany, vedomostné stanovište- protipožiarna ochrana, prvá pomoc, BOZP, prevencia drogových závislostí, ekonomika, test v anglickom jazyku, doprava … Pokračovať v čítaníOkresné kolo v cezpoľnom behu

Cezpoľný beh

Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok stredných škôl sa uskutočnilo vo štvrtok 26.9.2019 v Zuberci. Súťažili trojčlenné družstvá.
Našu školu reprezentovali v družstve dievčat – Miriam Mačňáková (I.D), Magdaléna Juráňová (II.C), Vanesa Svetláková (II.D) a v družstve chlapcov – Marek Argaláš (I.B), Marek Ferneza (III.E), Lukáš Polák (IV.B).

Družstvo dievčat obsadilo výborné 3. miesto
Družstvo chlapcov skončilo na 4. mieste.

Všetkým blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.  Pokračovať v čítaníÚčelové cvičenie druhákov

Účelové cvičenie

Druhákom počasie počas účelového cvičenia v stredu 25.9.2019 prialo menej ako prvákom. Užili si studený vietor, ale dobrá nálada ich neopustila. Látanou dolinou vystúpili na sedlo Zábrat a okolo Ťatliakovej chaty zišli na Zverovku.  Pokračovať v čítaníEurópsky deň jazykov

EDJ

S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu sme sa stotožnili v piatok 27. septembra 2019. Spolu sme oslávili Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je podnietiť všetkých  Európanov zo všetkých členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.  Pokračovať v čítaníÚčelové cvičenie prvákov

Účelové cvičenie

Dňa 25. septembra sa žiaci prvého  ročníka vybrali v rámci účelového cvičenia na Roháčske plesá. Počasie im prialo.  Pokračovať v čítaníPasce  závislostí

Závislosť

Pod týmto názvom sa v piatok 27.09.2019, konala beseda s kpt. ORPZ v Dolnom Kubíne, Mgr.Tiborom Šádorom. Rozprával o problémoch na školách, o záškoláctve, šikanovaní a nevhodnom správaní sa, o drogových závislostiach a veciach  s tým spojených. Jeho rozprávanie bolo umocnené dokumentárnym filmom, v ktorom protagonisti otvorene hovorili o svojej závislosti na hazardných hrách, alkohole, fajčení a drogách. Žiaci 1. a 2. ročníka mali aj praktickú možnosť vyskúšať si okuliare, ktoré po ich nasadení,  simulovali rôzne stupne opitosti,  stavy po užití marihuany a pervitínu.

Spoločne sme si uvedomili, že veta: „Nikto nevie ako to začne, ale všetci vieme ako to skončí “, je viac ako alarmujúca a je len na nás, akú cestu životom si vyberieme. Pokračovať v čítaní