Novinky


Deň otvorených dverí

DOD

Srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 12. 12. 2019 v priestoroch našej školy!
Príďte sa pozrieť, čo všetko vám môžeme ponúknuť.
Deň otvorených dverí …
Duálne vzdelávanie …

Pokračovať v čítaníZabezpečovacie systémy v praxi

Zabezpečovacie systémy v praxi

Dňa 11.12.2019 sa  na našej škole konalo stretnutie s pracovníkmi firmy JABLOTRON Slovakia s.r.o. Žilina, so žiakmi 1, 2 a 3.A triedy odboru elektrotechnika, za účelom spropagovania a oboznámenia sa so zabezpečovacím systémom vyrábaným firmou Jablotron. Jablotron je progresívna spoločnosť s tradíciou od roku 1990. Patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov alarmov. Prinášajú revolučné a inovatívne riešenia, ktoré lepšie strážia majetok, zdravie a bezpečie zákazníkov, uľahčujú inštaláciu a zvyšujú každodenný užívateľský komfort vyrábaných produktov. Práve tento trend si vyžaduje sa stále informovať zákazníkov s týmto trendom a preto sme sa rozhodli využiť ponúkanú prednášku o týchto nových trendov aj pre našich žiakov, ktorý sa učia o týchto systémoch. Veríme, že prednáška prispela k rozšíreniu už nadobudnutých vedomostí v tejto oblasti.
PaedDr. Spišský Pokračovať v čítaníFRIday 2019 – Žilinská univerzita

FRIday Žilina …
Príďte sa pozrieť na fakultu riadenia a informatiky na Žilinskú univerzitu dňa 13.12.2019. Uvidíte, čo všetko ponúka študentkám i študentom.  Pokračovať v čítaníCeloslovenské kolo – silná ruka 2019

Silná ruka

Stredoškolská súťaž v pretláčaní rukou má na Orave už dlhoročnú tradíciu. Tento rok sa na oblastnom kole v Dolnom Kubíne stretlo viac ako 60 stredoškolákov z 13 škôl, aby si otestovali svoju silu. Našu školu reprezentovali Martin Verníček, Miloš Jánošík, Ľuboš Jaššák, Miloš Štrbáň, Ján Šurinčík, Adam Grobarčík, Jakub Zajac a Lenka Vargončíková.

Z našich žiakov 1.miesta obsadili Miloš Jánošík (v kategórii do 70 kg), Miloš Štrbáň (kategória do 80 kg) a Adam Grobarčík (kategória 80 kg +) a zároveň postúpili na Celoslovenské finále do Košíc. 

Práve v Košiciach 22. 11. 2019 chlapci zúročili svoju prípravu a právom si vybojovali medzi silnou konkurenciou nasledujúce umiestnenia:

2. miesto Adam Grobarčík v kategórii 80 kg+

3. miesto Miloš Štrbáň v kategórii do 80 kg

4. miesto Miloš Jánošík v kategórii do 70 kg

Našim reprezentantom blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za vzornú reprezentáciu.  Pokračovať v čítaníOkresné kolo v basketbale chlapcov

Okresné kolo v basketbale

Dňa 2. 12. 2019 sa na pôde našej školy uskutočnilo okresné kolo v basketbale žiakov SŠ, ktorého sa zúčastnili 3 družstvá zo stredných škôl nášho okresu.

Zápasy boli napínavé, atmosféra výborná a pripravenosť žiakov našej školy zabezpečila Spojenej škole v Tvrdošíne nádherné 1. miesto a postup na Krajské kolo. Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.   Pokračovať v čítaníOdborná exkurzia

Odborná exkurzia

Viac foto na https://www.facebook.com/spojenaskolatvrdosin
Dňa 21. novembra 2019 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili odbornej exkurzie v závode OFZ Široká, kde mali možnosť prezrieť si výrobu ferozliatin. V odbornom výklade sa dozvedeli o význame OFZ pre oceliarsky a zlievarenský priemysel v regióne Strednej Európy. Následne žiaci navštívili triediacu linku v obci Breza, ktorá ako jediná na Slovensku dokáže vyseparovať odpad až na 21 druhov recyklovateľných komodít. Na tomto mieste sa dozvedeli prečo má zmysel triediť komunálny odpad a ako možno zlepšiť separovanie v našich mestách a obciach.  Pokračovať v čítaníAutomatizácia v praxi

Automatizácia v praxi

Dňa 19.11.2019 sa  na našej škole konalo stretnutie pracovníka firmy MARPEX Ing. J. Baláža so žiakmi 3.C triedy odboru mechatronika, za účelom spropagovania tohto študijného odboru. Okrem iného cieľom tohto stretnutia bolo aj utvrdenie si vedomostí z programovania Comat, kde sme sa učili programovať základné logické funkcie. Druhov častou bolo v programe odskúšať si praktické zapojenia jednoduchých riadiacich obvodov.  Stretnutie bolo na vysokej odbornej úrovni s množstvom praktických odborných rád pri riešení rôznych príkladov. Pokračovať v čítaníZbierka Hodina deťom

Hodina deťom

Vo štvrtok 14. novembra sa Slovensko znova spojilo, aby pomohlo deťom, ktoré to potrebujú. Do ulíc vyšli dobrovoľníci so žltými pokladničkami s motívom maskota Huga. Zapojili sme sa aj my prostredníctvom členov Žiackej školskej rady. Vyzbierali sme 227 Eur. Ak ste aj vy prispeli, môžete si povedať: POMOHLI SME DOBREJ VECI.  Pokračovať v čítaníEUROPE DIRECT TRSTENÁ

EUROPE DIRECT TRSTENÁ

Informačné centrum EUROPE DIRECT TRSTENÁ v spolupráci s O.Z.V.I.A.C. organizovali stretnutie študentov stredných škôl z nášho regiónu s poslancami Európskeho parlamentu. Na tomto stretnutí boli aj zástupcovia našej školy a školskej rady Majka Janolová (2.D) a Vratko Žatko (3.B). Europoslanci p. Eugen Jurzyca a p. Michal Wiezik diskutovali so študentami o vážnych  aktuálnych témach –  situácii v školstve, ekológii, či zastúpení Slovenska v EÚ, priblížili im svoju náročnú prácu v tejto medzinárodnej organizácii. Akcia bola pre obidve strany prínosná a motivujúca. Pokračovať v čítaníInformatická súťaž iBOBOR

iBOBOR

Dňa 12.11.2019 a 14.11.2019 prebehla aj na našej škole informatická súťaž iBOBOR, ktorá mala hlavne preveriť logické myslenie žiakov. Naši žiaci súťažili v dvoch kategóriách: JUNIOR – 1. a 2. ročník a SENIOR: 3. a 4. ročník. 

V kategórii JUNIOR sa podarilo žiakovi 1. D triedy Petrovi Gejdošovi získať plný počet bodov! Gratulujeme!

V kategórii JUNIOR boli najúspešnejší:

1. Peter Gejdoš – I.D

2. Kristián Skočík, Matej Mesároš – I.D

3. Patrik Grísa – II.E

V kategórií SENIOR boli najúspešnejší žiaci:

1. Rastislav Bolibruch – IV.D

2. Štefan Blahovec – III.D

3. Jozef Barut – IV.D

Gratulujeme! Pokračovať v čítaníŠkolské kolo olympiády v anglickom jazyku

Olympiáda

Dňa 18.11.2019 sa  konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 24 žiakov.

Žiaci súťažili v 6 disciplínach:

1, Gramatický test

2, Slovná zásoba

3, Čítanie s porozumením

4, Počúvanie s porozumením

5, Príbeh v obrázkoch

6, Konverzácia na vybranú tému

Výsledné hodnotenie je nasledovné:  

Kategória 2D:

  1. miesto – Leo Dedinský  IV.D
  2. miesto –  Matúš Svetlák IV.D
  3. miesto –  Miroslav Kajan II.E 

Pokračovať v čítaníMedzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc sme si v našej škole pripomenuli 28. 10. 2019. Témou 15. ročníka celoslovenského projektu bolo: 145. výročie narodenia J. G. -Tajovského. Naše podujatie sme si nazvali Pohľad do literárnej dielne Tajovského, kde sme netradičnou formou vo viacerých učebniach a v  školskej knižnici predstavili život a dielo autora: fakty z rodinného, pracovného, spoločenského i literárneho života spisovateľa oživené autentickými spomienkami jeho súčasníkov; dramatizácia hry Statky-zmätky; poviedky prevedené do dialógov postáv. Na záver prebehol vedomostný kvíz pre dvojice žiakov, zúčastnení študenti si tvorili otázky z vypočutého a odpovedali na ne a nakoniec napísali spätnú väzbu o tom, čo v nich podujatie zanechalo. 

Žiaci túto formu vyučovania veľmi ocenili. Pokračovať v čítaní