Novinky


Investovanie

Investovanie je neoddeliteľnou súčasťou finančnej gramotnosti, pre mnohých žiakov je táto téma vzdialená a nevenujú jej veľkú pozornosť. Na rozvoj a podporu FG v tejto oblasti sme 18. mája  2023 zorganizovali pre žiakov III. D triedy prednášku na tému „Investovanie“, ktorú viedol Ing. Marek Dudáš, finančný odborník spoločnosti Partners Group SK.

Vďaka prednáške sa k žiakom dostali aktuálne a zaujímavé informácie zo sveta investovania, ktoré  prispejú k zvýšeniu povedomia o príležitostiach a rizikách investovania.

Pokračovať v čítaní


Prví “dualisti” …

… našej školy si dnes prevzali maturitné vysvedčenia z rúk županky Eriky Jurinovej. Duálne vzdelávanie umožnili žiakom firmy INCAP Electronics Slovakia s.r.o., Hydac Electronic s.r.o. a Tvrdex s.r.o. . Za firmu INCAP blahoželali žiakom generálny riaditeľ Ing. Miroslav Michalík a Mgr. Mária Kecerová a za firmu Hydac jej prokurista Ing. Michal Kravský.

Pokračovať v čítaní


Účelové cvičenie

V stredu 24. mája sa žiaci prvého ročníka zúčastnili účelového cvičenia v Kvačianskej doline. V nepriaznivom počasí si vyskúšali pohyb v náročnom teréne a zoznámili sa s históriou mlynov a technickými pamiatkami, ktoré zabezpečujú výrobu elektrickej energie, pílenie dreva, mletie múky.

Pokračovať v čítaní


Exkurzia Viedeň

Dňa 17. 05. 2023 sme sa zúčastnili poznávacej exkurzie do Viedne. Cieľom tejto poznávacej exkurzie bolo oboznámiť žiakov so súčasnosťou ako i minulosťou tohto európskeho veľkomesta. 

Počasie nám veľmi neprialo a tomu sme prispôsobili aj program exkurzie. Prehliadku sme začali pred zámkom Schönbrunn (cisárske letné sídlo rodu Habsburgovcov) a pokračovali smerom k Technickému múzeu. Plocha približne 22.000 m2 je sondou do sveta vedy a techniky. Texty, filmy a experimenty znázorňujú výdobytky techniky. Multimediálna prezentácia umožňuje každému návštevníkovi individuálny prístup k technike. 

Prezreli sme si Námestie Márie Terézie s Prírodovedným múzeom. Následne sme sa presunuli do centra mesta, kde sme obdivovali majestátny symbol Viedne – Dóm Svätého Štefana. Exkurziu sme zakončili v nákupnom centre Donau Zentrum.

Pokračovať v čítaní


Atómová elektráreň Mochovce

Od veľkého tresku až po ďalekú budúcnosť

Žiaci I.B a III.A triedy sa 9. mája 2023 zúčastnili odbornej exkurzie do atómovej elektrárne Mochovce, ktorá sa nachádza na ceste medzi Nitrou a Levicami. Prostredníctvom osobného zážitku mali možnosť osvojiť si nové poznatky z jadrovej fyziky, ktoré vyžijú na hodinách fyziky v 2. ročníku.

Priamo do jadrovej elektrárne sme sa z bezpečnostných dôvodov nedostali, ale v jej tesnej blízkosti sme navštívili ENERGOLAND – vzdelávacie centrum o energii a výrobe elektriny, ktoré otvorili Slovenské elektrárne roku 2014 v Mochovciach pri atómovej elektrárni. Informačné centrum je určené predovšetkým pre školy a verejnosť.

Účastníci exkurzie sa prostredníctvom 33 interaktívnych sekcií vydali na dobrodružnú cestu – Odyseu energie. Preskúmali celú evolúciu  energie od veľkého tresku až po ďalekú budúcnosť. Zistili ako energiu získaval a využíval človek v minulosti, dnes a aké sú budúce prognózy jej využitia. Dozvedeli sa o využití rôznych druhov energie, o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny.

Žiaci sa mohli zahrať s periodickou tabuľkou prvkov podľa rádioaktivity, urobiť si test štiepnej reakcie, virtuálne nazrieť do aktívnej zóny reaktora. Dozvedeli sa aj o spracovaní a ukladaní rádioaktívneho odpadu, vybrali sa na virtuálnu prehliadku priestorov elektrárne, kam by sa inak nedostali. Prezreli si výrobu jadrového paliva, nazreli do bazéna vyhoreného paliva, stali sa na chvíľu operátormi jadrovej elektrárne. Taktiež zhliadli film s názvom  „Od veľkého tresku až po ďalekú budúcnosť“ v  3D kine.  

Pokračovať v čítaní


Silový trojboj

Dňa 14.4. sa na našej škole uskutočnila súťaž v Silovom trojboji, kde si súťažiaci mohli overiť svoje silové schopnosti a zasúťažiť si o skvelé ceny.

Žiaci súťažili v týchto discilpínach:  Drep

Mŕtvy ťah

   Tlaky na lavičke

Súťaže sa zúčastnili:

 Nikolas Trojan

Najlepšie váhy:

Drep:150kg

Mŕtvy ťah: 180kg

Tlaky na lavičke: 100kg

Rasťo Moravčík 

Najlepšie váhy:

Drep: 150kg

Mŕtvy ťah: 200kg

Tlaky na lavičke: 104kg

Jozef Sarény

Najlepšie váhy:

Drep:130kg

Mŕtvy ťah:164kg

Tlaky na lavičke:90kg

Stano Pastor

Najlepšie váhy:

Drep:144kg

  Mŕtvy ťah:164kg

Tlaky na lavičke:90kg

Michal Malik

Najlepšie váhy:

Drep:133kg

Mŕtvy ťah:160kg

Tlaky na lavičke:94kg

Matuš Kochol 

Najlepšie váhy:

Drep:140kg

Mŕtvy ťah:164kg

Tlaky na lavičke:80kg

Pomocná sila:

Kamera – Matej Šimurdiak 

Výpomoc – Patrik Žatkulák 

Zdravotník- Patrik Kvasničák 

Dozor – Vladimír Šlesár

Všetkým sútiažiacim ďakujeme a gratulujeme.

S pozdravom organizátor súťaže Patrik Jozef Rydzík

Pokračovať v čítaní


Duál – prví maturanti

“Naši prví úspešní maturanti v duálnom vzdelávaní na Slovensku v študijnom odbore mechatronika”

“Keď sa prepojí teória s praxou, keď sa prepojí škola s firmou, vzdelávanie dáva zmysel”

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky žiakov duálneho vzdelávania je odlišná v tom, že sa koná u zamestnávateľa a skúšajúcim členom maturitnej komisie musí byť zástupca zamestnávateľa, s ktorým má žiak uzatvorenú učebnú zmluvu. Prvýkrát na našej škole, v našom kraji a taktiež v rámci Slovenska v tomto odbore, takto netradične maturujú piati žiaci v troch firmách – HYDAC Elektronic, s. r. o., TVRDEX, s. r. o. a Incap Elektronics Slovakia, s. r. o. Praktická skúška žiakov sa konala formou realizácie a predvedenia komplexnej úlohy, ktorej zadanie tiež vypracoval zamestnávateľ. Toto prvenstvo týmto žiakom už nikto nevezme a čo je dôležité majú nasledovníkov v počte takmer šesťdesiatich žiakov. Tí sa po ich vzore rozhodli pre štúdium duálnym systémom v tomto a ďalšom odbore elektrotechnika, pričom pribudli aj ďalší traja zamestnávatelia – MTS, spol. s. r. o., CRT ELECTRONIC, s. r. o. a YANFENG International Automotive Technology Slovakia, s. r. o.

Pokračovať v čítaní


Výlet do Martina

Poďakovanie vedenia školy svojim učiteľom, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom za ich prácu, utužovanie kolegiálnych vzťahov, láska k divadlu, dobré jedlo, oddych mimo pracoviska a nielen to boli dôvody, prečo sme sa 24. apríla vybrali na divadelné predstavenie do Martina. Okrem kvalitného spracovania inscenácie Gogoľovej komédie Hráči, ktorá nás preniesla do Ruska devätnásteho storočia hercami martinského komorného divadla, nás jeho riaditeľ previedol po budove Národného domu a priblížil históriu tohto kultúrneho stánku Slovákov. (Milým oživením bola aj skutočnosť, že jednu z postáv si zahral syn nášho kolegu, mladý herec, Jaroslav Kysel.) Po príhovore riaditeľky školy a spoločnom obede sme ešte absolvovali drobné nákupy a plný zážitkov sme sa mohli vrátiť domov a robiť plány na ďalšie podobné stretnutie. Ďakujeme a tešíme sa nabudúce ☺

Pokračovať v čítaní


Matematický náboj

Dňa 21.4. 2023 sa tím žiakov 3.C zúčastnil v Bratislave medzinárodnej súťaže Matematický náboj, kde si porovnali svoje vedomosti, logické myslenie a vynaliezavosť s viac ako 80 tímami. Žiaci súťaž zhodnotili ako veľmi prínosnú, keďže sa mohli stretnúť s úplne iným typom príkladov ako sa počítajú bežne v škole.

Pokračovať v čítaní