Novinky


Akadémia veľkých diel

Tento projekt v našej škole beží už druhý rok.

Väčšina článkov o nejakom projekte býva dosť všeobecná. Dnes som sa rozhodol, že to spravím inak…. nepoviem vám to ja sám, ale povieme vám to všetci účastníci tohto projektu. Sme siedmi ľudia, ktorí radi diskutujú a čítajú knihy. Ale tu nejde len o knihy… Naša skupinka sa stretáva pravidelne raz týždenne, kde prostredníctvom online knižnice sa v domácom prostredí zoznámime s konkrétnym umeleckým dielom a následne potom, v škole, diskutujeme … 

…radšej si vypočujte,  čo vám odkazujú jednotliví členovia: 

Štefanspočiatku váhal, či sa prihlási alebo nie, no nakoniec sa rozhodol, že to skúsi a teraz neľutuje.  Akadémia je podľa neho zaujímavá a poučná, nie je to nudné, ako sa vám možno zdá. 

Marek vám odkazuje, že čas strávený v Akadémii je plne využitý. Povedal by, že ho Akadémia núti sa zamyslieť nad zložitými životnými otázkami. 

Magdaléna to vidí tak, že spoznávaš nové diela, ktoré by si si možno nikdy nevybral. Na seminároch rozoberáme rôzne druhy umenia či žánre – od literárnych diel, cez filmy, obrazy a k hudbe. Vďaka tomu je na seminároch atmosféra zábavná, uvoľnená ale aj kreatívna. 

Podľa Ivany nás Akadémia učí zamýšľať sa nad vecami potrebnými pre náš duševný rozvoj. Nezoznamuje nás len s dielami, s ktorými by sme sa inak nestretli, ale hlavne formuje náš charakter a učí nás byť lepšími ľuďmi.

Tadeášov pohľad je nasledovný: „No… Akadémia mi dala viac ako iba pár prečítaných kníh. Pomohla mi zlepšiť sebavedomie, kritické myslenie a charakter.“

František hodnotí  nasledovne: „Akadémia nie je len o čítaní veľkých diel ľudí veľkého ducha. Je aj o diskusii, kladení si hlbokých otázok a rozširovaní obzorov.

Filozofia Richarda je, že v živote je potrebné správne sa rozhodovať a najlepšie sa rozhodneš, keď budeš mať široké obzory a schopnosť kritického myslenia. Akadémia umožňuje rozširovať obidve vlastnosti a oveľa viac. 

Čo by som k tomu povedal ja? Snáď toľko, že okrem umeleckých diel spoznáte aj ľudí z iných tried a ročníkov. Možno to bude pre niekoho krok vyjsť zo svojej škrupinky či pohodlia a prekonať sám seba… avšak jedno je isté, kým to neskúsiš,nemôžeš hodnotiť… A to vám odkazujem ja, Matej

Viac informácií sa dozviete na stránke: www.akademiavelkychdiel.sk

Pokračovať v čítaní


Ekonomická olympiáda

Je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. 

Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských univerzít bez prijímacích skúšok, či vyhrať vecné ceny, ako notebook, mobilný telefón, čítačku elektronických kníh, ekonomickú literatúru a ďalšie.  
Ako každý rok, aj teraz sa do jej školského kola zapoja aj naši študenti.

Pokračovať v čítaní


“Štrngajúca výzva”

Chceme poďakovať všetkým zúčastneným do akcie “štrngania kľúčmi” a prípájame aj video, ktoré nám poslal váš spolužiak Lukáš Rusnák. 

Študent však nie je len ten, čo sa vzdeláva, ale študent má aj svoj voľný čas, koníčky a záujmy. K tomuto pamätnému dňu nám prišli od niektorých študentov fotky, videá, nahrávky o ich trávení času mimo vyučovania. 

  1. Erik Kozák z 3.E triedy svoj voľný čas využíva aj na posilňovanie. Jeho snaženie už prinieslo ovocie formou víťazstiev.
  2. Natália Srnčíková z 3.D vyrába krásne vrecúška na nákupy a domáce mydlá.
  3. Andrej Žabka z 2.B rád tvorí hudbu.
  4. Michal Ondrík z 4.C vypiľuje do dreva obrazy.
Andrej Žabka

5. Miloš Štrbáň zo 4.C sa venuje cvičeniu, Street Workou-tu,  armwrestlingu a so svojím telom dokáže neuveriteľné veci.

“Vaše ciele musia byť také veľké, aby vás ráno vytiahli z postele – aby vás motivovali.” 

Pokračovať v čítaní


Medzinárodný deň študentstva

Dnešný deň 17. Novembra si pripomíname zvláštne udalosti, ktoré sa stali v jeseni v roku 1939 v ČSR.  V tomto období sa konali protesty na základe rozkazu prvého ríšskeho protektorátu Čiech a Moravy, zatvoriť všetky české univerzity a internáty. Študenti chceli ukázať nacistickej vrchnosti, že vzdelaní mladí ľudia nehodlajú tolerovať prítomnosť cudzej agresie. Počas týchto protestov zomrel študent medicíny pražskej Univerzity Karlovej Ján Opletal na následky strelných zranení. Keďže protesty študentov neutíchali, 16. novembra padlo rozhodnutie nemeckým vodcom Adolfom Hitlerom postaviť vojsko proti protestujúcim študentom. 17.  novembra boli stovky študentov pozatýkaných a deväť funkcionárov z rôznych študentských organizácií (jedným z nich bol aj Marek Frauwirth, rodák z Tvrdošína) bolo ihneď popravených. Zatknutí  študenti boli odvezení do koncentračných táborov. Dodnes nie je jasné koľkým sa podarilo prežiť. Na pamiatku týchto študentov, keď sa utíšila nacistická agresia, sa v roku 1941 vyhlásil 17. november za Deň študentstva po celom svete. Na základe týchto udalostí sa každý rok aj naša škola zúčastňuje tradície osláv dňa študentstva a to symbolickým stretnutím pri pamätníku „ Tri Zápalky“ v mestskom parku v Tvrdošíne. Tento rok nám však situácia nedovolila spoločne si uctiť túto tradíciu, preto si aspoň časť pedagogického zboru – Inkluzívny tím uctil túto pamiatku.  

17. November nie je len Medzinárodným dňom študentstva, ale aj Dňom boja za slobodu a demokraciu. Po 50 rokoch od spomínaných udalosti sa v novembri 1989 rozhodli bratislavskí študenti usporiadať zhromaždenie na Mierovom námestí v Bratislave, ktorého cieľom bolo získanie akademickej slobody. Naša škola si spoločne uctí tento deň symbolickým zaštrnganím kľúčov z pohodlia domova v utorok 17.11.2020 o 17:11 hod.

Odkaz od pedagogického zboru

Pri príležitosti osláv dňa študentstva by sme chceli všetkým žiakom našej školy odkázať: Vážení rodičia, kolegyne, kolegovia, najmä naši milí študenti! Ocitli sme sa v novej, zatiaľ neoverenej, neprebádanej situácii, ktorá je pre mnohých z nás neľahká. Pokúsme sa súčasný stav vnímať nie ako problém, ale ako príležitosť experimentovať, inovovať spôsoby našej  komunikácie a naučiť sa navzájom veciam, na ktoré je možno ťažké nájsť čas, keď sedíte v školských laviciach a my za katedrou – spolupráci, participácii, empatii, preberaniu zodpovednosti či uvedomovaniu si dôsledkov vlastného konania. Veď sa neučíte pre nás, ale pre seba, pre svoj budúci život. Prajem nám všetkým príjemný sviatočný deň. (Mgr. Katarína Valeková a kol.)

“Do skvelej školy si nechodíte ani tak po vedomosti, ako skôr po šikovnosť a návyky. Po návyk udržať pozornosť, po umenie vyjadrovať sa, po umenie rýchlo si k niečomu vytvoriť stanovisko, po umenie rýchlo preniknúť do myšlienok druhých, po návyk dať na napomenutia a vyvrátenia dôkazmi, po umenie vzdelaným spôsobom vyjadriť súhlas alebo nesúhlas, po návyk všímať si aj nepatrné detaily, po umenie pracovať na veciach, ktoré je možné v súčasnej dobe dosiahnuť, pre vkus, pre schopnosť rozlišovať, po odvahu a po mentálnu triezvosť. A nad všetko ostatné, do skvelej školy si chodíte po sebapoznanie.” William Cory

Pokračovať v čítaní


Projekty počas núdzového stavu

V tomto období sme pripravili projekt Makeyour schol a betterplace – ENTER pre školy 2020 – digitálna generácia od Nadácie Pontis.

Desať aktívnych študentov bude počas školského roka tvoriť jednoduché projekty a zadania pre sadu Micro:bit. Počnúc jednoduchými úlohami ako zobrazenie emotika, až po komplexné úlohy vizualizácie dát v prehliadači. Žiačky zapojené do  projektu budú počas nasledujúcich rokov navštevovať základné školy v regióne a prezentovať programovanie a IT technológie vhodné aj pre dievčatá. 

Ďalší projekt „EMELYST“ – grantový program Výnimočné školy 202/2021 pod gesciou Nadácie Západoslovenská energetika, ktorého cieľom je vytvoriť maketu rodinného domu, ovládaného cez rozhranie mobilnej aplikácie, alebo prehliadača. Plánované projektové aktivity sú zamerané na tvorbu 3D tlače, online marketing, tvorba videa, tvorba malej domácej siete, modelovanie otvárania okien, garážovej brány, rozsvietenie svetiel a iné……

Veríme, že budeme môcť týmito projektmi aktivizovať mladých ľudí predovšetkým dievčatá v oblasti informačných technológií….

Pokračovať v čítaní


Finančná olympiáda

MIlí študenti!  2. novembra 2020 o 12,00 hod. Nadácia PARTNERS spúšťa už 9. ročník finančno-vedomostnej súťaže FINANČNÁ OLYMPIÁDA. Stredoškoláci si môžu opäť otestovať svoje finančné vedomosti a vyhrať atraktívne ceny iPad, iPhone SE, Apple Watch Series 3 pre seba.

Pokračovať v čítaní


Ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť

Rada Mládeže Žilinského kraja pod záštitou predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera a Žilinskej župy po piatykrát vyhlasuje výzvu na nomináciu osobností za Aktívne občianstvo a ľudskosť a to v kategóriách: 

  • Aktívny mládežník
  • Aktívny občan
  • Top starosta/primátor
  • Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži
  • Top čin ľudskosti

Aj na našej škole máme žiakov, ktorí si nomináciu na takéto ocenenie zaslúžia, pretože sú aktívni nielen tam, kde to ostatní vidia, ale robia aj aktivity nad rámec školských povinností a sú ochotní obetovať okrem svojho voľného času aj energiu či materiálne hodnoty. Medzi takýchto ľudí patria aj dievčatá z 3.D (Veronika Dúbravská, Andrea Pepuchová a Natália Srnčíková), ktoré sa svojou „troškou“ snažia prispieť k tomu, aby sme my všetci mali prostredie na život krajšie a hlavne zdravšie. Navrhli sme ich preto na ocenenie aktívny mládežník.                                                                                   (Mgr. Katarína Valeková)

Pokračovať v čítaní


UNIZA-virtuálny DOD

Na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline sa v piatok 29. októbra od 11,00 do 16,00 uskutoční VIRTUÁLNY Deň otvorených dverí.

Toto veľmi zaujímavé podujatie bude prebiehať vo virtuálnom priestore – prehliadka všetkých našich laboratórií http://priestory.uniza.sk/svf/ a online cez Facebook livestream budeme odpovedať na všetky otázky záujemcov týkajúce sa prijímacieho konania, štúdia, ale aj ubytovania, stravovania, športovania a ďalších aktivít, ktoré k študentskému životu patria.

Bližšie informácie nájdete na stránke Stavebnej fakulty http://svf.uniza.sk

Pokračovať v čítaní


Virtuálne DOD vysokých škôl

Milí žiaci pozývame Vás na celoslovenské Virtuálne dni otvorených dverí univerzít a fakúlt. Keďže vysoké školy pre pandémiu zrušili naplánované DOD, radi by sme poskytli študentom alternatívu prostredníctvom online vysielania. 

Podujatie bude mať tieto časti:
1. video prehliadka školy 
2. odpovede vysokých škôl na najčastejšie otázky študentov
3. živý chat medzi študentmi a VŠ
 
Na Virtuálne DOD sa študenti budú môcť prihlásiť na našich webových stránkach, vybrať si vysoké školy a pozrieť si ich prezentácie. 

Termíny Virtuálnych DOD:  
– 08.12.2020
– 12.01.2021
– 09.02.2021 

Podujatie sa uskutoční v uvedených termínoch v čase od 08.00 do 13.00 hod.

Pokračovať v čítaní