ELEKTROTECHNIKA

Zobraziť viac informácií

http://Ikona%20monitora

INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE

Zobraziť viac informácií

http://Ikona%20ozubené%20kolieska

MECHATRONIKA

Zobraziť viac informácií

TECHNICKÉ LÝCEUM

Zobraziť viac informácií

AKTUALITY Z NAŠEJ ŠKOLY

Zobraziť všetky príspevky

DUÁLNE VZDELÁVANIE

V odbornom vzdelávaní sa stále pozornosť obracia najmä na praktické pracovné zručnosti, prepojenie odborného vzdelávania v školách so zamestnávateľmi a na podporu technických odborov vzdelávania.

Naďalej sa stretávame s výzvami adresovanými zamestnávateľom, aby podporili zásadu partnerstva a spoluprácu všetkých zúčastnených strán na rozvoji vzdelávacích systémov, systémov odbornej prípravy a spoluprácu na rozvoji celoživotného vzdelávania. V tejto súvislosti sa čoraz viacej uznáva úlohu dialógu medzi strednými odbornými školami a zamestnávateľmi.

SPOLUPRÁCA A PROJEKTY

NAŠI PARTNERI