Novinky


Účelové cvičenie 1. ročníka

Pre žiakov prvého ročníka sme 6. 9. 2021 pripravili účelové cvičenie. Jednotlivé aktivity sme zrealizovali v prírode po trase SPŠ smerom na Javorový vrch. Žiaci druhého ročníka dňa 7. 9. 2021 plnili jednotlivé úlohy účelového cvičenia po náročnejšej trase: SPŠ cez Bučník lesnými cestami na Javorový vrch, kde sme využili vhodne využili novovybudovanú informačnú tabuľu z panorámou nášho prostredia. Ďakujem kolegyniam a kolegom za vydarenú aktivitu. 

Pokračovať v čítaní


Začiatok školského roka 2021/2022

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutočnilo 2. septembra 2021 o 8,15 na parkovisku školy.

Dňa 3. septembra  2021 sme si slávnostnou svätou omšou vo farskom  kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne pripomenuli  60. výročie vzniku školy.

Pri nástupe do školy je odporúčané vypísať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Všetky informácie sú zverejnené na stránke MŠVVaŠ SR – ŠKOLSKÝ SEMAFOR  https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ .  

Pokračovať v čítaní


Úradné hodiny

od 01. 07. 2021 do 16. 07. 2021 – od 08.00 h do 13.00 h – úradné hodiny

od 17. 07. 2021 do 01. 08. 2021 – škola bude zatvorená

od 02. 08. 2021 do 31. 08. 2021 – od 08.00 h do 13.00 h  – úradné hodiny

Pokračovať v čítaní


Moderná informatika

V rámci projektu Digitálnymi technológiami v škole do praxe – moderná informatika pracoval krúžok Visual Design pod vedením Mgr. Júlie Dlugošovej. Žiaci sa učili pracovať s programom Adobe Photoshop a výstupom boli zaujímavé grafické práce(vizitky, logá, bannery, template webových stránok a pod.)

Pokračovať v čítaní


Prezentačné zručnosti

V rámci programu JA Slovensko sa študenti 3.D triedy – odbor ekonomika naučili ako pripraviť pútavú prezentáciu, ako bojovať s trémou, ako efektívne prezentovať i ako vhodne zladiť odev podľa prezentovanej témy a zloženia publika. Svoje zručnosti budú môcť využiť pri obhajobe vlastných projektov.

Pokračovať v čítaní


NAHLAS


V príspevku 10. 6. 2021 sme uviedli, že sa bude v Divadelnom centre v Bratislave konať premiéra predstavenia, v ktorom sa jeho tvorcovia inšpirovali príbehmi, videami, aktivitami žiakov s tematikou ochrany životného prostredia. Na premiéru nás ako „spolutvorcov a inšpirátorov“ pozvali. My sme sa radi zúčastnili a urobili sme si s niekoľkými členmi ŽŠR výlet do hlavného mesta. Predstavenie sa konalo v komornom prostredí divadelného centra Nahlas, bolo veľmi pôsobivé, motivujúce a prinieslo mnoho nových podnetov na zamyslenie, ako sa to s našou prírodou, spoločnosťou a aj s nami bude uberať ďalej. Tešíme sa, keď si inscenáciu pozrú aj naši spolužiaci v nasledujúcom školskom roku, keďže herci plánujú s predstavenie hrať pre stredné školy po celom Slovensku. (Mgr. Katarína Valeková, koordinátorka ŽŠR)

Pokračovať v čítaní


Súťaž v technickom kreslení
Dňa 28. júna sa konala súťaž v technickom kreslení, na ktorej sa zúčastnilo 14 žiakov druhého ročníka.Úlohou bolo nakresliť model hriadeľa v 3D, následne vygenerovať 2D výkres v kresliacom programe Solid Edge ST4 a doplniť potrebné údaje.
Hodnotila sa presnosť, úplnosť, pri rovnosti bodov rozhodoval čas odovzdania.

Po vyhodnotení výsledkov bolo stanovené nasledovné poradie:

1. miesto – Matúš Šikyňa ( II. C )
2. miesto – René Revay ( II. C )
3. miesto – Patrik Samardák ( II. C )

Všetkým zúčastneným ďakujeme  a víťazom srdečne blahoželáme.

Pokračovať v čítaní