Novinky


Zase futsal

A futsal nám ďalej pokračuje. Zmenili sa aj najlepší strelci. Aktuálne sú to:

  1. Benjamín Bandík 2.A-8 gólov
  2. Andrej Chromek 2.A-6 gólov
  3. Damián Firic 1.B-5 gólov
Pokračovať v čítaní


Armwrestling


Firma Tiscurry z 3.D triedy pre vás organizuje súťaž v armwrestlingu. Už od 7. marca v telocvični. Viac informácií o prihlásení po 13. februári v bagetovom stánku oproti riaditeľni. Kategórie sa budú meniť podľa prihlásených súťažiacich. 3.D
Kategórie:
0 – 65 kg
65 – 72 kg
72 – 85 kg
85 kg a viac

Pokračovať v čítaní


Tiscurry a futsal

Pripomínam vám, že cez veľké prestávky v utorky a stredy sa koná futsalová liga pod vedením firmy Tiscurry. Polovicu zápasov už máme odohranú. Piati najlepší strelci sú: 

  1. Firic Damian – 5 gólov
  2. Rapšik Matúš – 4 góly 
  3. Paterek Tomáš –  3 góly
  4. Marcint Patrik – 3 góly 
  5. Bandík Benjamin – 3 góly 

Ďakujeme vám za účasť a podporu. Taktiež vás pozývame  k nášmu bufetu oproti riaditeľni v utorky a stredy. Tešíme sa na vás.

S pozdravom firma Tiscurry

Pokračovať v čítaní


1.1.2023 – 30. výročie založenia Slovenskej republiky

1.1.2023 sme si pripomenuli 30. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Jej založeniu predchádzalo množstvo stretnutí a rokovaní československých, českých a slovenských politikov i štátnych inštitúcií. V marci 1992 sa prerušili rokovania medzi Slovenskou a Českou národnou radou o štátoprávnom usporiadaní. V  parlamentných voľbách zvíťazila v Českej republike koalícia Občianska demokratická strana – Kresťanskodemokratická strana a na Slovensku Hnutie za demokratické Slovensko. Následne sa začala séria rokovaní ich vedúcich predstaviteľov. Dňa 17. 7. 1992 prijala Slovenská národná rada Deklaráciu o zvrchovanosti SR a 1.9. 1992 aj Ústavu SR. V novembri 1992 bol prijatý ústavný zákon o zániku ČSFR, ktorý nadobudol platnosť o polnoci z 31. 12. 1992 na 1. 1. 1993. Na námestiach slovenských miest sa od polnoci 1. 1. 1993 uskutočnili polnočné oslavy vzniku SR.Už počas prvého dňa existencie ju diplomaticky uznalo 93 štátov sveta. SR sa stala členom významných svetových organizácií a inštitúcií: Svetovej banky, OSN a UNESCA.Od prvých dní existencie sa SR usilovala integrovať do európskych a atlantických štruktúr. 8. 2. 1993 začala na území SR platiť nová mena – slovenská koruna, ktorú 1. 1. 2009 nahradilo euro ako nová národná mena na Slovensku. Prvým prezidentom SR sa stal Michal Kováč. Od roku 2004 je SR členským štátom NATO a EÚ, od decembra 2007 je členom Schengenského priestoru.Vznik samostatnej SR nie je ale len výsledkom aktivít rokov 1990 – 1992. Je výsledkom úsilia našich predkov, ktorí si v boji o samostatnosť a rovnoprávnosť prešli veľmi ťažkou a tŕnistou cestou.Dnešnej mladej generácii sa môže zdať existencia samostatnej Slovenskej republiky, slovenskej štátnosti, náboženskej slobody, či používanie slovenského jazyka akosamozrejmosť. V minulosti tomu, ale tak vôbec nebolo. Preto buďme právom hrdí na to, čo máme – na svoju vlasť, svoj jazyk a svojich predkov, ktorým za toto všetko vďačíme. Buďme hrdí nato, že sme Slováci.

Pokračovať v čítaní


Ekonomická olympiáda

Tento týždeň Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) zverejnil zoznam študentov stredných škôl, ktorí splnili bodové kritériá pre postup do krajského kola. Za našu školu sú to: Branislav Mateáš, Matej Srogoň, Patrik Samardák, Stanislav Vnučák, Damián Košút a Róber Naništa. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.Vianočná akadémia

Po niekoľkých rokoch  sa na našej škole opäť konala Vianočná akadémia pre všetkých žiakov školy. Pripravili ju učitelia so žiakmi našej školy. Dvaja moderátori nás uviedli najskôr do tradícií slávenia Vianoc – príprava vianočných oblátok a piati betlehemci nám zvestovali Narodenie Pána formou hranej a spievanej hry. Nasledovala báseň a zamyslenie o tajomstve Vianoc v našom každodennom živote. Súčasťou programu bolo i vystúpenie speváckeho zboru s piesňami Plesajte všetci ľudia a Daj Boh šťastia. Na záver zaznelo spevácke sólo  – Vianočný hymnus a účinkujúci s divákmi zaspievali Tichú noc.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim za čas venovaný príprave tejto peknej školskej akcie.

Účinkujúci:
Moderátori: Figurová II. C, Mateáš IV. C
Recitátor: Straková II. C
Betlehemci: Bugaj, Gerek, Jatyel, Maslák, Stas IV. C
Sólový spev: Hollý IV. E
Zbor: Lipiaková I. C, Šurinčíková II. D, Dúbravská, Dudášová III. D, Blaško, Dendis, Fajčák, Chomistek, Janeta, Kuráň, Kurčina, Muroň, Planieta, Serdel, Svinčák, Šuvada, Tokarčík, Žofaj, Žuffa II. B
Učitelia: Dr. Zimanová, Dr. Piterová, Ing. Hanuľák, Dr. Škuligová

https://youtu.be/_dVFuhTEsxc  – krátka ukážka

Pokračovať v čítaní


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2022/2023

Školské kolo

Dňa 9. decembra 2022 sa konala písomná časť školského kola v súťaži Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov kategórie A (študenti 3. a 4. ročníka stredných škôl a gymnázií) a pre žiakov kategórie B (študenti 1. a 2. ročníka stredných škôl a gymnázií). Písomná časť prebehla formou on-line testu. Ústna časť súťaže prebehla 15. decembra 2022 a pozostávala z dvoch kategórií: 1. Rečnícky prejav a 2. Tvorba a transformácia textu. Do krajského kola môže postúpiť za každú súťažnú kategóriu iba jeden úspešný riešiteľ. Našu školu budú na krajskom kole súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúra reprezentovať v kategórii A Jozef Strapec z 3. C triedy a v kategórii B Timotej Leginus z 2. C triedy. Výhercom srdečne blahoželáme a držíme im prsty v ďalšej časti súťaže. 

Pokračovať v čítaní


ZENIT – krajské kolo

Súťaž ZENIT v sebe skrýva Zručnosť – Elán –Nápaditosť – Iniciatívu – Tvorivosť a je určená pre tvorivých žiakov stredných škôl, ktorí majú záujem sa realizovať nielen  vo vede a technike. Krajské kolá súťaže ZENIT prebiehali minulý týždeň v Kysuckom Novom Meste a v Liptovskom Hrádku. Naši žiaci výborne reprezentovali seba aj našu školu a dosiahli výborné umiestnenie. 

V kategórii Grafik   Adrián Maslák  (5. mieste), Daniel Klimek (6. mieste)

V kategórii Webdeveloper  Timotej Leginus (2. miesto), Matej Srogoň (5. miesto)

Zenit v programovaní    kategória A  Matej Srogoň  (6. miesto), Matúš Šikyňa (10. miesto

kategória B    Patrik Rýdzik (9. miesto), Michal Kuhejda (10. miesto)

V zenite z elektroniky nás reprezentovali Dominik Kovalík, Martin Rusnák a Vratko Hajdučík (1. miesto)  a postupuje na celoslovenské kolo.

Pokračovať v čítaní


Divadelné predstavenie November 1989

Výrok T. Manna: „Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť“ parafrázovali mnohí, no vôbec mu to neuberá na aktuálnosti. Mnohé udalosti z našej histórie mladí ľudia poznajú len povrchne alebo vôbec, preto sme ocenili ponuku Divadelného centra z Bratislavy pozrieť si inscenáciu pod názvom November 1989 (Sľúbili sme si…), ktorá sa konala v tvrdošínskom kine Javor. Prostredníctvom príbehov troch mladých ľudí inscenácia poukázala na totalitné praktiky bývalého režimu (sledovanie ŠTB, domové prehliadky, obmedzovanie slobody, úteky cez hranice), objasnila pád režimu v roku 1989 a nedokonalú snahu o nastolenie demokratického poriadku. Inscenácia nekončí pred tridsiatimi rokmi, ale v súčasnosti, kedy je  stále dôležité volať po slušnosti a tolerantnej krajine, ktorá si váži slobodu a kritické myslenie. Predstavenie November 1989 sa žiakom a študentom našej školy páčilo. Bolo urobené veľmi pútavou formou, zrozumiteľne vysvetlené udalosti novembra 1989 boli podložené multimediálnou prezentáciou. Aj podľa vyjadrení žiakov prinieslo silné autentické príbehy z našej minulosti a po jeho skončení sa  realizovala diskusia s jeho tvorcami a účinkujúcimi hercami.

Pokračovať v čítaní