Novinky


Začiatok vyučovania

Škola sa otvára, 

vyučovanie pokračuje v prezenčnej forme od pondelka 10. januára 2022

Vážení rodičia, žiaci a učitelia

po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne. Od pondelka 10. januára 2022 sa bude prezenčne vzdelávať aj na našej strednej škole. 

So srdečným pozdravom a prianím úspešného nového roka 2022 vám praje vedenie školy.

Pokračovať v čítaní


Ekonomická olympiáda

Ekonomickú olympiádu organizačne a odborne garantuje INESS– Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Tento rok sa do nej zapojilo až 105 žiakov našej školy z tried 1.A, 1.C, 3.A, 3.C, 4.B, 4.C, 4.D a z 4.E. Najúspešnejším riešiteľom bol Branislav Mateáš(3.C) a ďalší v poradí David Smolár(3.A), František Živčák(4.C), Damián Parigal(4.D) a Lukáš Rusnák(4.E). To, že sú naši žiaci šikovní šikovní dokazuje fakt, že 28 z nich dosiahlo bodový výsledok, ktorý stačí na účasť v krajskom kole.

Pokračovať v čítaní


Krajské kolo ZENIT

November priniesol viacerým študentom v súťaži ZENIT úspech v krajskom kole.

V kategórii ZENIT WEB Developer obsadil Lukáš Gemeľa(4.C) 3.miesto a Andrej Kubas(4.C) sa stal víťazom.
V Kategórii ZENIT v programovaní  – a)obsadil Oliver Ulrich(4.C) 4.miesto a Branislav Mateáš(3.C) 7.miesto
V kategórii ZENIT v programovaní – b) obsadil Michal Kuhejda(1.B) 3.miesto. 
V kategórii ZENIT grafik sa stal víťazom Andrej Bistar(4.E).

Prečítajte si, čo o našich úspešných študentoch naísal školský koordinátor ZENIT:

Pokračovať v čítaní


Deň otvorených dverí

Poslaním našej alma mater je s láskou odovzdávať vedomosti a zručnosti, pripravovať žiakov na budúce povolanie reflektujúc potreby trhu práce, i ďalšie štúdium. Zároveň formovať u mladých ľudí postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov.Budovať otvorenú vzdelávaciu inštitúciu pre stredoškolákov, ich rodičov, podnikateľských partnerov i širokú verejnosť s ponukou moderných vzdelávacích programov.
Pozrite si, ako to u nás v škole vyzerá:Klimatická konferencia COP26 očami našich žiakov

Pri príležitosti konania klimatickej konferencie COP26 v Glasgowe (1.11. – 13.11) žiaci našej školy na hodinách chémie diskutovali o tom ako vnímajú zmenu klímy, aké riešenia klimatickej krízy pozorujú vo svojom okolí. Následne sa zapojili do súťaže, ktorú organizovala o. z. Pole a spoločne vystavili vláde Klimatické vysvedčenie. Tvoriví žiaci vytvorili výstižné plagáty k aktuálnej téme.

Pokračovať v čítaní


Kolumbus

Dňa 25.a 26. novembra sa žiaci 1.C triedy zúčastnili druhej časti aktivít v rámci projektu Kolumbus. Počas týchto dní sa zapojili a vyskúšali si rôzne zaujímavé aktivity a hry vďaka ktorým spoznali nové techniky a štýly učenia. Pevné veríme, že im nadobudnuté poznatky pomôžu nielen pri ľahšom a úspešnejšom učení sa v škole, ale aj v bežnom živote. Už teraz sa tešia na ďalšie stretnutia a nové výzvy, ktoré ich v rámci projektu a spolupráce s OZ V.I.A.C čakajú.

Pokračovať v čítaní


Livestream DOD Žilina

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. DOD sa bude konať zajtra vo štvrtok, 25. novembra 2021 od 11,00 do 15,00 

Link: https://youtu.be/BkiD8V9F98w

Toto veľmi zaujímavé podujatie bude prebiehať vo virtuálnom priestore – prehliadka všetkých našich laboratórií http://priestory.uniza.sk/svf/ a online cez Facebook livestream budeme odpovedať na všetky otázky záujemcov týkajúce sa prijímacieho konania, štúdia, ale aj ubytovania, stravovania, športovania a ďalších aktivít, ktoré k študentskému životu patria.

Pokračovať v čítaní


Informatická súťaž iBOBOR

Dňa 09.11.2021 a 11.11.2021 prebehla aj na našej škole informatická súťaž iBOBOR, ktorá mala preveriť logické myslenie žiakov. Naši žiaci súťažili v dvoch kategóriách: JUNIOR – 1. a 2. ročník a SENIOR – 3. a 4. ročník. 

V kategórii JUNIOR boli najúspešnejší:

1. Samuel Serdel – I.B

2. Marek Hajdúk  – II.A

V kategórií SENIOR boli najúspešnejší:

1. Matej Jakubjak – III.C

2. Peter Gejdoš – III.D

Gratulujeme!

Pokračovať v čítaní


ZENIT


V dňoch od 19.10.2021 do 03.11.2021 sa na našej Strednej priemyselnej škole informačných technológií I. Gessaya uskutočnilo Školské kolo súťaže ZENIT v jednotlivých kategóriách: ZENIT V ELEKTRONIKE, ZENIT V PROGRAMOVANÍ A GRAFIK A ZENIT WEB DEVELOPER. Súťaže sa v rámci školského kola zúčastnili žiaci všetkých ročníkov a študijných odborov. Súťaž Zenit v elektronike pozostávala z teoretickej časti a z praktickej časti. V teoretickej časti žiaci robili test z vedomostí z elektrotechniky a elektroniky. V rámci praktickej časti mali súťažiaci nakresliť v programe Eagle schému zapojenia elektrického obvodu a navrhnúť k nemu dosku plošného spoja. Na základe predložených výsledkov odborná hodnotiaca komisia  na čele s Ing. Ľubomírom Habom a v zložení: Ing. Milan Mikšovský a Ing. František Hadár vyhodnotila výsledky a stanovila poradie žiakov a dosiahnuté výsledky. Súbežne s touto časťou ZENIT-u prebiehala taktiež súťaž v programovaní a v kategórii Grafik a WEB developer. Tu hodnotiaca komisia na čele s Ing. Františkom Benčíkom, Mgr.Jurajom Kasanom a Mgr. Miroslavou Svetlákovou taktiež vyhodnotila poradie najlepších žiakov.

Poradie žiakov v kategórii Zenit v elektronike:

Kategória A (žiaci 3. a 4. ročníka)

1. – 2. miesto: Patrik Rusnák  IV.A, Peter Vargončík  IV.A – obaja 70 bodov 

3. miesto: Tobias Hrubják IV.A – 67 bodov

4. miesto: Kamil Kuláš IV.A – 53 bodov

Poradie žiakov v kategórii Zenit v programovaní:

  Kategória A:

  1. 1.Oliver Ulrich
  2. 2.René Revay
  3. 3.Elias Ondrík
  4. 4.Branislav Mateáš
  5. 5.Matej Srogoň
  6. 6.Matúš Šikyňa

(Všetci rovnaký počet bodov)

  Kategória B:

  1. Michal Kuhejda   I.B

Poradie žiakov v kategórii Zenit Grafik:

  1. Andrej Bistar  IV.E

         Poradie žiakov v kategórii  WEB developer:

  1. 1.Lukáš Gemeľa   IV.C
  2. 2.Andrej Kubas    IV.C

Všetkým súťažiacim úprimne ďakujeme za účasť na súťaži a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom. Zároveň prajeme veľa úspechov na Krajskom kole súťaže.

Prví dvaja v každej kategórii (programovanie, grafik a WEB developer) postupujú do Krajského kola súťaže ZENIT, ktoré sa bude konať v dňoch 24. – 25.11.2021 na Strednej priemyselnej škole informačných technológií v Kysuckom Novom Meste. Krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike sa bude konať dňa 25.11.2021 na SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku.

Pokračovať v čítaní