Novinky


Odchádza nám posila

Dievčatá a chlapci zo 4.D4.E triedy boli počas celého štvorročného štúdia na našej škole veľmi aktívnou súčasťou Žiackej školskej rady, teraz už po novom Školského parlamentu. Ich invencia, nápady, šikovnosť, dobrá nálada a celkovo prítomnosť nám bude chýbať. Ďakujeme im a prajeme veľa šťastia na ústnej maturitnej skúške aj v ďalšom živote ☺ Koordinátorka  (Mgr. Katarína Valeková) a ostatní členovia Školského parlamentu

Pokračovať v čítaní


Tematické dni v škole

Navodiť dobrú náladu, úsmev na tvári, spestriť si chvíle v škole, otestovať svoju tvorivosť a originalitu je možné naozaj rôznym spôsobom. V poslednom čase sme na to využili tematické dni, a to konkrétne Deň bez tašiekŽupanový deň, počas ktorých nebola v našej škole o zábavunúdza. Nasledujúce fotky sú toho dôkazom ☺

Pokračovať v čítaní


SIR – celoštátne finále

Social Innovation Relay (SIR) je unikátny medzinárodný projekt realizovaný v sieti JA Europe s podporou NN Group. Národného finále v Bratislave sa 12. mája 2022 zúčastnilo len 10 najlepších tímov. Našu školu reprezentoval žiak 2.E triedy Michal Pazúrik a v silnej konkurencii obsadil skvelé 3.miesto.

Blahoželáme a ďakujem za skvelú reprezentáciu našej školy.

Pokračovať v čítaní


Krakow a Osvienčim

Dňa 3. mája 2022 sme sa zúčastnili poznávacej exkurzie do Osvienčimu a Krakova. 

Exkurziu sme začali prehliadkou koncentračného tábora Osvienčim. Počas druhej svetovej vojny bol v meste Osvienčim v areáli bývalých kasární vybudovaný koncentračný tábor Auschwitz I. Vedľa neho neskôr postavili rozsiahlejší komplex, ktorý nazvali Auschwitz II – Birkenau. V období nacizmu bol najväčším nemeckým vyhladzovacím táborom a podľa odhadov v ňom zomrelo asi 1,1 milióna mužov, žien a detí z celej Európy.

Z Osvienčimu sme sa presunuli do Krakova – tretieho najväčšieho poľského mesta. Prezreli sme si nádvorie zámku Wawel a historickými uličkami sme sa dostali do centra mesta (Rynek Glowny) so známou tržnicou Sukiennica.

Čo napísali naši žiaci o exkurzii: 

Adrián, 1. D: „Exkurzia splnila moje očakávania, príjemná sprievodkyňa, dozvedel som sa zaujímavé fakty z histórie.“

Aneta, Ema, Kristína, 1. C: „Do pamäti sa nám zapíšu plynové komory a tiež množstvo osobných predmetov, ktoré v tábore po väzňoch ostali (ľudské vlasy, topánky, kufre, okuliare).“

Pokračovať v čítaní


Strojár – inovátor

Dňa 4.5.2022 sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Strojár – inovátor na Strojníckej fakulte TU v Košiciach, ktorú organizuje prodekan fakulty Doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl a gymnázií, zaslaním práce z nasledovných oblastí :

1. Konštruovanie strojov a zariadení, automobily, biomedicínske inžinierstvo

2. Strojárske technológie a manažment technických a enviromentálnych systémov.

Najlepšie práce postúpia do finále na TU v Košiciach, kde ich žiaci prezentujú pred odbornou komisiou pod vedením dekana fakulty prof. Ing. Jozef Živčáka, PhD., MPH. Prví traja víťazi sú odmenení finančne a všetci finalisti sú automaticky prijatí na TU v Košiciach.

Do finále postúpilo 22 finalistov a medzi nimi aj náš žiak Patrik Rusnák zo IV.A triedy, ktorý obsadil výborné 2. miesto s prácou CNC laser. 

Víťazovi gratulujeme a všetkým žiakom odporúčame, aby bol pre nich inšpiráciou.

Pokračovať v čítaní


Stredoškolský podnikateľský zámer

„Stredoškolských podnikateľský zámer“ je súťaž vyhlásená Žilinským samosprávnym krajom a má za cieľ motivovať študentov stredných škôl a podporiť ich záujem o podnikanie, oceniť iniciatívu a kreativitu mladých ľudí v tejto oblasti.

Gratulujeme žiakom MICHALOVI PAZÚRIKOVI z 2.E (1.miesto) a MATEJOVI HUŠLOVI zo 4.C (2.miesto) za realizáciu skvelých projektov a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

Pokračovať v čítaní


Hodina SJL

Na hodiny slovenského jazyka a literatúry konané v Informačnom centre – knižnici našej školy sa žiaci vždy tešia. Tentokrát sa tam učila 2.E trieda a preberali zaujímavé dielo štúrovského básnika Jána Bottu Smrť Jánošíkova.

Pokračovať v čítaní


Mladý Európan


Dňa 26.04.2022 sa naši žiaci Lukáš Bugaj, Aurel Jatyel a Branislav Mateáš  z III.C zúčastnili na regionálnom kole súťaže Mladý Európan, ktoré sa konalo v Oravskej knižnici v Dolnom Kubíne. Naši žiaci sa umiestnili na 1. mieste a postúpili na národné kolo do Trenčína.

Pokračovať v čítaní