"Neučíme sa pre školu, ale pre život."

SME PRE TEBA TÁ NAJLEPŠIA VOĽBA

Sme škola v Žilinskom kraji, ktorá ponúka široké spektrum technických odborov. Od elektrotechniky až po technické lýceum, ktoré je zamerané na informatiku.

„Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa.“

ŠKOLA, KTORÁ TI OTVORÍ BRÁNU DO ŽIVOTA

Máme veľa úspešných študentov, ktorí reprezentujú našu školu a tým tvoria dobrú povesť a meno našej škole. Naša škola ťa výborne pripraví na tvoje budúce povolanie.

„Skúsenosť je učiteľom všetkých vecí.“

POĎ ŠTUDOVAŤ K NÁM

Naším cieľom je, pomôcť Vám nájsť lepšiu verziu samých seba.

AKTUALITY Z NAŠEJ ŠKOLY

Zobraziť všetky príspevky

DUÁLNE VZDELÁVANIE

V odbornom vzdelávaní sa stále pozornosť obracia najmä na praktické pracovné zručnosti, prepojenie odborného vzdelávania v školách so zamestnávateľmi a na podporu technických odborov vzdelávania.

Naďalej sa stretávame s výzvami adresovanými zamestnávateľom, aby podporili zásadu partnerstva a spoluprácu všetkých zúčastnených strán na rozvoji vzdelávacích systémov, systémov odbornej prípravy a spoluprácu na rozvoji celoživotného vzdelávania. V tejto súvislosti sa čoraz viacej uznáva úlohu dialógu medzi strednými odbornými školami a zamestnávateľmi.

SPOLUPRÁCA A PROJEKTY

NAŠI PARTNERI