Novinky


Online deň otvorených dverí – klik

Budúcnosť je IT , budúcnosť si aj Ty …

Kliknite nižšie na “Pokračovať v čítaní”

Elektrotechnika

Informačné a sieťové technológie

Mechatronika

Technické lýceum

Súťaže a aktivity

Erasmus + Pripravení pre Európu

Erasmus + Teória vs Prax

Žiacka školská rada

Pokračovať v čítaní


ISIC za výhodné ceny

Keďže zlepšenie situácie sa zatiaľ posúva, aj my sme sa rozhodli predlžiť akciovú ponuku do konca marca. Aj v marci (do 31.3.2021) si budú môcť žiaci kúpiť preukaz za nižšiu cenu a poštovné bude zdarma.  

Navyše, každý týždeň v stredu budeme organizovať pravidelné online stretnutia s rodičmi/žiakmi s cieľom vysvetliť možnosti preukazu a odpovedať na priame otázky rodičov a žiakov.

Priebežne aktualizovaný plán online stretnutí nájdete vždy na tomto linku:

Pokračovať v čítaní


Voľné pracovné miesto

Vyhlasovateľ:

Spojená škola, Medvedzie133/1, 027 44 Tvrdošín

Pracovná pozícia:

Údržbár

Platové podmienky:

Od 620,00 Euro – podľa započítanej praxe.

Termín nástupu:

12. 04. 2021

Žiadosť spolu so životopisom a súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte do 19. 03. 2021 na adresu:

Spojená škola Medvedzie 133/1 027 44 Tvrdošín

00421 43 583 1211, +421 948 086 062,

riaditel@sstv.sk www.sstv.sk

Pokračovať v čítaní


OCENENIE „Aktívny mládežník roka“

Koncom minulého roka Rada mládeže Žilinského kraja pod záštitou Žilinskej župy vyhlásila výzvu na nomináciu osobností za Aktívne občianstvo a ľudskosť. My sme navrhli na ocenenie v kategórii Aktívny mládežník tri dievčatá z 3. D triedy (Veroniku Dúbravskú, Andreu Pepuchovú a Natáliu Srnčíkovú), pretože sú aktívne nielen tam, kde to ostatní vidia, ale robia aj aktivity nad rámec školských povinností a sú ochotní obetovať okrem svojho voľného času aj energiu či materiálne hodnoty. Svojou „troškou“ sa snažia prispieť k tomu, aby sme my všetci mali prostredie na život krajšie a hlavne zdravšie. Sme radi, že tieto naše aktívne žiačky, členky Žiackej školskej rady, toto ocenenie získali. Blahoželáme ☺        

                                                 (Mgr. Katarína Valeková)

Pokračovať v čítaní


Študenti 3.C majú svoju firmu

Študenti technického lýcea 3C trieda si v rámci svojho ekonomického vzdelávania založili na jeseň 2020 vlastnú firmu 3Čečka, š.f.

Predávajú sú tričká s logom príslušného študijného odboru, ktoré sami vytvorili. Ako prvé ponúkajú trička pre TECHNICKÉ LÝCEUM. Objednávkový formulár tu nájdete už dnes: https://3cecka.akichart.sk/#objednavka

Pokračovať v čítaní


Súťaž Zenit

Výrazný úspech dosiahli naši žiaci na Krajskom kole súťaže ZENIT v elektronike a v programovaní  v školskom roku 2020/2021

Aj počas tohto mimoriadne zložitého obdobia, ktoré všetci prežívame už niekoľko mesiacov v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa snažíme zapojiť žiakov do rôznych súťaží, aby sme podporili ich súťaživosť a rozvoj odborných vedomostí a praktických zručností. Keďže vyučovanie žiakov  prebieha od 12.10.2020 dištančnou formou a žiaci sa vyučujú doma, tak z týchto dôvodov je to o to náročnejšie zapojiť a motivovať žiakov na účasť na týchto súťažiach, ktoré majú celoslovenskú pôsobnosť. Taktiež patrí veľké uznanie a poďakovanie aj jednotlivým Stredným priemyselným a Stredným odborným školám, ktoré sa priamo podieľajú na organizačnom zabezpečení a realizácii jednotlivých kôl súťaží ZENIT. Už zo spomenutých známych dôvodov nebolo možné súťaž organizovať prezenčne v školách, preto sa muselo pristúpiť na dištančnú formu priebehu súťaží.

Metodickým, organizačným, technickým a finančným garantom Celoslovenskej súťaže ZENIT je Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave, ktorý v tomto školskom roku 2020/2021 organizuje už v poradí 37. ročník tejto súťaže. Zenit znamená: zručnosť – elán – nápaditosť – iniciatíva – tvorivosť. Súťaž Zenit má za cieľ podporiť samostatnú tvorivú činnosť a praktické zručnosti žiakov stredných škôl, ako aj tvorivé a nápadité riešenia problémov a úloh. Súťaž ZENIT v elektronike a v programovaní je národným finále Skills Slovakia medzinárodnej súťaže zručnosti mladých Euroskills.

Mimoriadne pekné, až výrazné úspechy dosiahli naši žiaci Spojenej školy Tvrdošín na Krajskom kole súťaže Zenitv jednotlivých kategóriách.  Po absolvovaní Školského kola sa tí najlepší žiaci našej školy zúčastnili Krajských kôl, ktoré sa konali v jednotlivých kategóriách. 

V dňoch 24.- 26.11.2020 sa konalo dištančnou formou Krajské kolo Zenit na SPŠ IT v Kysuckom Novom Meste v kategórii Programovanie, Grafik (grafický dizajnér) a WEB developer. Tu obsadila vynikajúce 1. miesto v kategórii WEB developer Nikoletta Pitáková (3.C), ktorá zvíťazila s výrazným náskokom vo svojej kategórií a zároveň postupuje do Celoštátneho kola. V tejto kategórii obsadil 3. miesto aj Andrej Kubas (3.C), čo je taktiež výborný výsledok.

Ďalší výrazný úspech v kategórii GRAFIK – grafický dizajnér dosiahol náš žiak Martin Bolek (4.D), ktorý obsadil 2. miesto vo svojej kategórii a Jaroslav Smidžár (3.D)ktorý obsadil 4.miesto.

V kategórii PROGRAMOVANIE- kateg. B sa umiestnil na 3. mieste Branislav Mateáš (2.C) a v kategórií PROGRAMOVANIE – kat. A sa umiestnil na 5. mieste Ignác Borový (4.D).

Dňa 24.11.2019 sa konalo dištančnou formou Krajské kolo Zenit v elektronike na SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. Tu treba povedať, že na základe rozhodnutia organizátora súťaže bol tento ročník vyhlásený ako Čestná súťaž bez vyhlásenia výsledkov, pretože nebolo možné v rámci dištančnej formy súťaže objektívne posúdiť teoretické a aj praktické výsledky žiakov. Celoštátne kolo sa nebude v tomto ročníku konať. Aj tak však musíme vysloviť úprimné poďakovanie našim žiakom Oliverovi Paterekovi a Martinovi Hrkeľovi (obaja zo 4.A triedy) za ochotu prísť do školy a súťažiť celé dopoludnie a riešiť zadané úlohy.

Výsledky Krajského kola súťaže ZENIT:

 • Kategória WEB developer:
 1. miesto: Nikoletta Pitáková – 3.C
 2. miesto: Andrej Kubas – 3.C
 • kategória Grafik – grafický dizajnér:
 1. miesto: Martin Bolek – 4.D
 2. miesto: Jaroslav Smidžár – 3.D
 • kategória Programovanie – kat. A:
 1. miesto: Ignác Borový – 4.D
 2. miesto: Tadeáš Kapina – 4.D
 • Kategória Programovanie – kat.B:
 1. miesto: Branislav Mateáš – 2.C

Našim žiakom touto cestou srdečne gratulujeme k výborným výsledkom a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy v rámci Žilinského samosprávneho  kraja, ale aj Slovenskej republiky a prajeme veľa podobných úspechov. 

     Ing. Ľubomír Habo

     Školský koordinátor súťaže ZENIT

Pokračovať v čítaní