Novinky


Online deň otvorených dverí – klik

Budúcnosť je IT , budúcnosť si aj Ty …

Kliknite nižšie na “Pokračovať v čítaní”

Elektrotechnika

Informačné a sieťové technológie

Mechatronika

Technické lýceum

Súťaže a aktivity

Erasmus + Pripravení pre Európu

Erasmus + Teória vs Prax

Žiacka školská rada

Pokračovať v čítaní


Decci company úspešne pokračuje

Študentská firma Decci Company, ktorú si založili žiaci 3.D triedy úspešne napreduje vo svojom podnikaní. Už po tretíkrát sa virtuálne stretne s deťmi so základnej školy, aby im priblížili tému finančnej gramotnosti a naučili ich ako môžu šetriť. Tvorivé aktivity zožali u detí veľký úspech.

Pokračovať v čítaní


Prezentácia spoločnosti SOVA DIGITAL

Naša škola už niekoľko rokov spolupracuje so spoločnosťou SOVA DIGITAL, ktorá na Slovensku zastupuje spoločnosť SIEMENS. Poskytuje nám počítačové softvéry Solid Edge a NX CAM. 

V dňoch 29., 30. a 31. marca 2021 sa žiaci II. A, II. B a II. C triedy prostredníctvom aplikácie MS Teams v rámci vyučovacích hodín TCK a TEG zúčastnili prezentácie, počas ktorej im dvaja pracovníci spoločnosti predstavili rôzne úlohy, ktoré možno v Solid Edge 2021 robiť – modelovanie a úprava telies, simulácia zaťaženia, vizualizácia a animácia zostáv, riešenie výkresovej dokumentácie, návrh technológie výroby,… V súčasnosti sa profesionálny 3D CAD systém kombinuje so softvérom na návrh technológie výroby pomocou počítača ( CAM ).

Zaujímavá prezentácia rozšírila našim študentom informácie o používaných CAD/CAM systémoch. Spoločnosť poskytuje školám licenciu zadarmo, programy môžu študenti využívať aj doma. So vzájomnou spoluprácou rátame aj v budúcnosti.

Pokračovať v čítaní


Projekt MyMachine

Projekt MyMachine – malé sny,  veľké myšlienky

Hoci už rok na stredných školách prebieha dištančné vzdelávanie, existujú projekty a programy, ktoré prebiehať môžu a napriek situácii úspešne napredujú. 

Ani na našej škole sa dianie nezastavilo a v novembri 2020 sa naša škola zapojila do programu MyMachine. Držiteľom licencie je Karpatská nadácia, ktorá vytvára programy pre spoluprácu so základnými, strednými a vysokými školami. 

Projekt MyMachine je zameraný na podporu kreatívneho myslenia a tvorivosti žiakov, inovácií v oblasti vzdelávania a prináša alternatívy do práce so žiakmi a študentmi. 

Výsledkom projektu MyMachine je vysnívaný vynález, teda spoločné dielo, ktoré je vytvorené na podnet nadácie. 

Realizácia projektu pozostáva z troch krokov, kde prvotným krokom bola myšlienka detí zo základnej školy Márie Medveckej. Žiaci vymysleli a prezentovali formou kresieb svoje vysnívané vynálezy.

Na základe kresieb navrhli študenti Žilinskej univerzity koncept, plány, modely a zmenili detské kresby na realistickejšie.

Funkčný prototyp je poslednou fázou spolupráce žiakov našej školy a študentov Žilinskej univerzity. 

Tvorivý tím projektu tvoria žiaci Peter Šinál, Marek Kurcin, Matej Hušla a Branislav Mateáš.

Pokračovať v čítaní


Maturanti nezaháľajú

Maturanti zo 4  študijných odborov pracuju na projekte Inteligentná domacnosť s názvom EMELYST. Tento názov si vytvorili zo skratiek ich študijných odborov.  Cieľom ich práce je vytvorit maketu domu, ktorý bude ovládaný pomocou aplikácie alebo webového rozhrnia. Vďaka týmto technolologiam bude ovladaná garážovná brána, vchodove dvere, žalúzie okien, osvetlenie domu a spúšťanie alarmu i meranie teploty v dome. Práce je na projekte veľa, ale ako hovoria, “práca im odsýpa”. 

Pokračovať v čítaní


Úspech na ZENIT-e

SPŠ Tvrdošín posledné roky žne mnohé úspechy a jej žiaci vyhrávajú pravidelne mnohé súťaže. Tento rok je to opäť, čo po minuloročnej prestávke vyhrala žiačka tejto školy 1. miesto v celoslovenskej súťaži Zenit Webdeveloper. Nikoletta Pitáková z Rabče je žiačkou 3. ročníka technického lýcea. Ako sama hovorí, programovaniu sa vďaka otcovi venuje od svojich 11-tich rokov a od tej doby už naprogramovala viacero webstránok, čo je dáva výhodu pred ostatnými žiakmi. Jej talent a úspech si už všimli aj v známej slovenskej webdizajnerskej firme, kde popri škole programuje e-shopy. Zároveň je pokračovateľkou školskej i rodinnej tradície, keďže výherkyňou tejto súťaže na rovnakej škole je aj jej staršia sestra. 

Pokračovať v čítaní


Deň učiteľov

Vážení učitelia!
Ďakujeme Vám za vašu trpezlivosť a učiteľské umenie. Pripravili sme si pre Vás filmové poďakovanie. Vaša žiacka školská rada.Sme v reprezentácii

Naše študentky sú pravidelne súčasťou reprezentačného tímu. Tentokrát je to Veronika Dúbravská z 3.D.
V termíne od 19. do 21. marca sa stretla na sústredení v Malackách slovenská reprezentácia junioriek vo florbale, ktorá je v príprave na svetový šampionát. Ten sa má uskutočniť v termíne od 5. do 9. mája vo švédskom meste Uppsala.

Pokračovať v čítaní