Nezaradené

 • Odborná exkurzia 3.B

  12. 06. 2024 | Nezaradené

  10.06. 2024 sa žiaci 3.B triedy zúčastnili odbornej exkurzie v závode KIA Slovakia v Žiline. Prehliadka závodu sa začínala vo vzdelávacom centre úvodnou prezentáciou zameranou na históriu závodu a na informácie o komplexnej výrobe automobilov prevažne modelov Kia Sportage a Kia...

 • II. kolo prijímacích skúšok

  07. 06. 2024 | Nezaradené

  Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya Tvrdošín vyhlasuje II. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet voľných miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Skúšky sa uskutočnia dňa 18. júna 2024. Prihlášku na štúd...

 • „Po stopách Ignáca Gessaya“

  04. 06. 2024 | Nezaradené

  Dňa 15. 05. 2024 sme sa spoločne s našimi žiakmi vybrali na cestu do Bratislavy s názvom „Po stopách Ignáca Gessaya“. Zámerom bolo priblížiť študentom osobnosť Ignáca Gessaya, keďže patrónom našej školy je práve on a mnoho žiakov aj ľudí v našom okolí nemá dostatoč...