Mládežnícky parlament ŽSK

17. 05. 2024 | Nezaradené

So žiakmi, ktorí sú nominovaní v Mládežníckom parlamente Žilinského samosprávneho kraja, sme sa celý rok podieľali na natavení tohto MP. Dňa 14.05.2024 sme sa posledný krát stretli, aby sme schválili štatút MP ŽSK, nastavili jeho fungovanie, dohodli sa na ambasádorských školách, kde budú prebiehať diskusie v rámci jednotlivých regiónov, dohodli si manažérov a členov jednotlivých komisií: komisia financií a rozpočtu, projektová komisia, komisia pre spoluprácu a partnerstvo, komisia revízie a kontroly ďalšie iné komisie - my sme si dohodli ešte komisiu pre šport, enviro komisiu a komisiu pre dobrovoľníctvo. Na záver sme mali prednášku o európskej únie - voľby do europarlamentu a projekty organizácie Europe Direct.

najnovšie články