Žiacka školská rada 2014/2015

14. 10. 2014 | Aktuality

Dňa 13. 10. 2014 sa uskutočnilo stretnutie členov Žiackej školskej rady a pani riaditeľky školy.

Pani riaditeľka ocenila prácu študentského parlamentu v minulom školskom roku, podporila plánované aktivity žiakov pri organizovaní kultúrnych podujatí, humánnych akcií a zbierok, vypočula si aj nespokojné pripomienky alebo skvelé nápady z radov študentov a spoločne sa ich pokúsili riešiť. Celé stretnutie podporilo snahu pani riaditeľky o členov parlamentu na vytvorenie a šírenie dobrých vzťahov v škole, upevnenie spolupráce medzi žiakmi a učiteľmi navzájom. 

najnovšie články