Žiaci a učitelia našej školy na Kanárskych ostrovoch

08. 03. 2013 | Aktuality

Naša škola je zapojená do multilaterálneho projektu Comenius – partnerstvá škôl, spolu so strednými školami z Nemecka, Talianska, Nórska, Španielska a Turecka.
V dňoch 18. – 24. februára 2013 sa žiaci a učitelia zúčastnili projektového stretnutia na španielskej škole na Kanárskom ostrove Tenerife. Už ako naznačuje samotný názov projektu “Od predsudkov k hlbšiemu poznaniu”, cieľom stretnutia bolo potvrdiť alebo vyvrátiť predsudky voči Španielsku.

najnovšie články