Voľné pracovné miesto

16. 03. 2018 | Aktuality

Voľné pracovné miesta – pedagogický zamestnanec

Vyhlasovateľ:

  • Spojená škola, Medvedzie133/1, 027 44 Tvrdošín

Pracovná pozícia:

  • Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov
  • Učiteľ odborných strojárskych predmetov

Termín nástupu:

01. 09. 2018

Kvalifikačné predpoklady: 

  • Vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom dokladmi o ukončenom vzdelaní

súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky:

najnovšie články