Voľné pracovné miesto učiteľa

09. 02. 2017 | Aktuality

Vyhlasovateľ:

Spojená škola, Medvedzie133/1, 027 44 Tvrdošín

Pracovná pozícia:

Učiteľ odborných predmetov elektrotechnického zamerania

Kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Žiadosť spolu so životopisom a súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte
na adresu:

Spojená škola

Medvedzie 133/1

027 44  Tvrdošín

spstv@spstv.edu.sk

tel. 0948 086 062

najnovšie články