Veľtrh študentských spoločností

15. 03. 2012 | Aktuality

„Študentská spoločnosť je náročná, ale aj najzaujímavejšia časť programu Aplikovaná ekonómia. Študenti sa stávajú na chvíľu podnikateľmi a majú možnosť vyskúšať si teóriu v praxi. Žiadna študentská spoločnosť nie je rovnaká. Veľtrhy vytvárajú konkurenčné prostredie pre študentské spoločnosti, čo znamená pre tímy príležitosť.“

Žiaci z našej školy, 2.AO a 3.AO sa zúčastnili na veľtrhu študentských spoločností 15. marca 2012  v Žiline v Mirage Shopping Center.

Účastníkmi veľtrhu bolo 55 študentských spoločností.  Každá študentská spoločnosť mala svoj vlastný stánok, kde ponúkali svoje produkty, informovali o svojej činnosti

Veľtrh študentských spoločností organizovala nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky a pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja.

 

 

 

najnovšie články