Veľká noc v internáte

27. 03. 2018 | Aktuality

Už ju cítime, už sa jej takmer dotýkame, je úžasne blízko… . Ako zvykneme vítať návštevníkov štedro prestretým stolom, tak vítame veľkonočné sviatky symbolmi jari – farebné vajíčka, prútené korbáče, bahniatka a žiarivé farby. Pod šikovnými rukami našich študentov vznikli jarné a veľkonočné výrobky, ktorými sme si vyzdobili priestory vrátničky v školskom internáte.

Všetkým učiteľom, nepedagogický zamestnancom a študentom prajeme príjemné prežitie sviatkov, veľa vody, veselú šibačku a privítanie jari v kruhu najbližších.

najnovšie články