Technické múzeum v Košiciach

13. 11. 2015 | Aktuality

 

Žiaci Spojenej školy Tvrdošín sa v rámci Týždňa Vedy a Techniky zúčastnili návštevy Technického múzea v Košiciach.

Najviac času sa strávilo v miestnosti pre elektrostatiku, kde im boli predvedené rôzne typy Teslových transformátorov, induktorov napätia s iskriskami a výbojovými komorami.

Žiaci si mohli osobne vyskúšať účinok elektrostatiky na svojom tele, najmä pri plazmovej guli s neónkami, ďalej pobytom vo Faradayovej klietke s výbojmi desiatok KV a ďalšie.  V miestnosti pre parné a točivé stroje sa žiaci oboznámili s dielom Aurela Stodolu, významným slovenským vynálezcom v oblasti parných turbín. Prezreli si funkčné modely parných strojov v pohybe. Ďalej navštívili expozíciu bane na dolovanie mede a prezreli sme si banské nástroje.

Žiaci si so záujmom prezerali exponáty. Mnohí využili komunikáciu v anglickom jazyku s US lektorkou Margaret na zlepšenie vlastnej komunikácie .

najnovšie články