Súťaž v technickom kreslení

18. 05. 2018 | Aktuality

Dňa 15. mája 2018 sa v našej škole konal už druhý ročník súťaže, kde si naši žiaci mohli navzájom porovnať vedomosti a zručnosti pri kreslení technických výkresov súčiastok v programe Solid Edge ST4.

Súťaže sa zúčastnilo 22 žiakov zo študijných odborov mechatronika a technické lýceum. Na základe dosiahnutých výsledkov bolo stanovené poradie.

  1. miesto: Branko Záchemský, II. D
  2. miesto: Ján Šuvada, II. B
  3. miesto: Adam Prisenžňák, II. D

Pre súťažiacich pripravili firmy KAJO metal s.r.o. Dolný Kubín a MIBA Sinter Slovakia s.r.o. Dolný Kubín hodnotné ceny.

Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme.

najnovšie články