Súťaž v odpise textu na PC

12. 12. 2016 | Aktuality

Vo štvrtok 8.12.2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v odpise textu na PC. Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl.

Výsledky:
1. miesto     –     Aleš Laššák (304,0 ČÚ/min) – II.AO
2. miesto     –     Barbora Piknová (297,5 ČÚ/min) – IV.AO
3. miesto     –     Natália Sirotová (276,4 ČÚ/min) – III.AO

Víťazom blahoželáme !

najnovšie články