Súťaž v odpise textu na PC

08. 12. 2015 | Aktuality

Dňa 7. decembra 2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v odpise textu na PC, ktorého sa zúčastnili víťazi triednych kôl. Súťaž prebiehala  v učebni č. 17 pod vedením vyučujúcej ADK PaedDr. Planietovej.

Výsledky súťaže sú nasledovné:

1. Barbora Piknová       289,8  ČÚ/min          III. AO trieda

2. Klaudia Antalcová    273,5 ČÚ/min            III. AO trieda

3. Natália Sirotová         243,9 ČÚ/min            II. AO trieda

4. Michaela Lieskovská 238,7 ČÚ/min           III. AO trieda

5. Ivan Pollák                  235,0 ČÚ/min            II. C trieda

najnovšie články