Súťaž v odpise textu na PC

13. 12. 2013 | Aktuality

11. decembra 2013 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v odpise textu na PC, ktorého sa zúčastnili víťazi triednych kôl.  Súťaž prebiehala v učebni č. 17 pod vedením vyučujúcej ADK PaeDr. Planietovej. Výsledky súťaže sú nasledovné:

1. miesto: Katarína Franeková, III. F

2. miesto: Erik Brodňanský, III. C

3. miesto: Michaela Kekeláková, III. AO

4. miesto: Ivana Vrabčeková, III. AO

5. miesto: Lenka Turčáková, III. AO

najnovšie články