Štúrovo pero 2019

15. 04. 2019 | Aktuality

Boli sme úspešní a vyhrali sme  

GesTo získalo Cenu Televízie Markíza 2. stupňa

Mesiac apríl už tradične predstavuje vzácne obdobie pre každý školský časopis. Koná sa totiž najprestížnejšia celoslovenská súťaž vysokoškolských a stredoškolských časopisov Štúrovo pero vo Zvolene. Slávnostné dvojdňové vyhodnotenie súťaže, kde sa stretli zástupcovia redakcií časopisov, sa konalo 12. a 13. apríla v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra. Úvodný deň patril ako zvyčajne hodnoteniam porotcov a prednáškam, a to najväčšie napätie vyvrcholilo až na ďalší deň, kedy sa konalo slávnostné vyhodnotenie výsledkov. Spomedzi prihlásených 70 stredoškolských časopisov sa nám podarilo v silnej konkurencii uspieť a obsadili sme vynikajúce druhé miesto a získali diplom a cenu Televízie Markíza. Veľkou motiváciou do budúcnosti je pozitívnej hodnotenie obsahovej a najmä grafickej stránky nášho periodika a kvalitná novinárska práca, s ktorou sme na úrovni gymnaziálnych stredoškolských časopisov.  Poďakovanie patrí najmä šéfredaktorovi A. Tarajovi z 2. B, členom redakčnej rady: J. Dedinskej, Z. Jakubiakovej a M. Dopaterovej z 4. AO, J. M. Gibaštíkovej z 2. E, Sáre Galčíkovej z 3. AO. Jazykovo-štylistická a pravopisná úprava A. Piterová Kokoruďová.

najnovšie články