Študentská kvapka krvi

15. 10. 2014 | Aktuality

Darovali to najcennejšie

Žiacka školská rada  zorganizovala hromadnú akciu na podporu Študentskej kvapky krvi dňa 14. 10. 2014 na HTO NsP Trstená. Toto humánne podujatie podporili študenti 4. F triedy: .Jakub Vojtašák, Adam Puvák, Lukáš Sučák, Matej Bandík, Filip Plevjak, Jakub Graňák, Katarína Franeková, Ján Špagla  Milan Janotík. Darovali krv tým, ktorí to nevyhnutne potrebujú.

najnovšie články