Strojárska olympiáda

15. 02. 2014 | Aktuality

Táto súťaž prebiehala najskôr on-line formou testov a potom pokračovala tvorbou vlastných prác žiakov. Do on-line súťaže bolo zapojených približe 1000 žiakov. Z nich bolo vybratých 10 do každej kategórie, ktorí postúpili do Bratislavy. Boli medzi nimi 3 žiaci našej školy a úspešne ju reprezentovali.

Andrej Juríčka(IV.E) s prácou CNC fréza obsadil vo svojej kategórii 3.miesto

Patrik Resutík(IV.E) s prácou Mikrokontrolérom ovládaný model výťahu obsadil vo svojej kategórii 3. miesto

Dávid Pienčák(IV.E) s prácou Princíp a funkcia diferenciálu obsadil vo svojej kategórii 4.miesto

Blahoželáme!

Súčasťou výhry bolo finančné ohodnotenie žiakov a prijatie na STU bez prijímacích skúšok a bez finančného poplatku, po úspešnom zmaturovaní.

 

najnovšie články