Slovenská liga

23. 06. 2017 | Aktuality

Pri pamätníku

Už uplynulo 110 rokov od založenia reprezentačnej organizácie amerických Slovákov – Slo
venskej ligy. Túto organizáciu pomáhal zakladať aj Ignác Gessay ( čítaj Gešaj ), patrón našej školy, rodák z Tvrdošína. Cieľom ligy bolo udržiavať národné povedomie u Slovákov v Amerike a pomáhať v emancipačných snahách slovenského národa v Rakúsko-Uhorskej monarchii. Významné výročie si pripomenul aj MO Matice slovenskej v Tvrdošíne, ktorej
zástupcovia sa 16. júna 2017 zúčastnili na pietnej spomienke pri hrobe I. Gessaya na Ondrejskom cintoríne v Bratislave. Zároveň položili kyticu kvetov pri buste patróna školy  na Liga pasáži a zastavili sa pri vile na Palisádach , kde I.  Gessay žil so svojou rodinou. Za našu školu sa podujatia zúčastnil Ing. K. Hanuľák, ktorý jednotlivé zastavenia dopĺňal rozprávaním o živote tvrdošínskeho rodáka a  národovca.

najnovšie články