Školské kolo v odpise textu na PC

08. 12. 2017 | Aktuality

Dňa 8. decembra  2017 sa uskutočnilo školské kolo v odpise textu na PC, ktorého sa zúčastnili žiaci 2., 3., 4. ročníka OA a TIS.
Výsledky súťaže sú nasledovné:
1.miesto – Aleš Laššák (340,6 ČÚ/ min)
2.miesto – Natália Sirotová (293,0 ČÚ/min)
3.miesto – Júlia Dedinská (258/3 ČÚ/min)

Výhercom gratulujeme. 

najnovšie články