Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

10. 03. 2014 | Aktuality

Dňa 10. marca 2014 sa v Informačnom centre Spojenej školy uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.  Sme radi, že aj napriek aktuálnemu problému, akým je dnes malý záujem o knihy a čítanie umeleckej literatúry vôbec, sa školskej akcie  zúčastnilo 24 žiakov. Dúfame, že pozitívny vzťah k recitácii, slovenskej či svetovej beletrii je u účastníkov stálou inšpiráciou a príkladom, aby motivovali aj ostatných mladých ľudí k čítaniu, umeleckému prednesu a pomáhali budovať trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a poznávaniu nového.

V kategórii próza obsadili:

1.miesto: Stas Matúš (2. F), Adamcová Lenka (1. C)

2.miesto: Bajči Marek (1. C)

3.miesto: Mäsiar František (3. A)

V kategórii poézia obsadili:

1.miesto: Ľabdíková Eva (3. AO)

2.miesto: Lališová Terézia (1. AO)

3.miesto: Adamčíková Alžbeta (2. AO), Bedrichová Andrea (3. C)

Odmenou sú udelené diplomy a vecné cenny

 

najnovšie články