Školenie žiackych školských rád Hotel Junior Jasná

18. 11. 2014 | Aktuality

VZDELÁVACÍ SEMINÁR PRE ŽIACKE ŠKOLSKÉ RADY, ktorý organizuje Rada mládeže Žilinského kraja, by  mal podporiť činnosť žiackej školskej rady a spoluprácu žiackych parlamentov v Žilinskom kraji. Školenie prebiehalo v dňoch 16. – 18. novembra 2014 v zariadení: Hotel Junior v Jasnej. Naš študentský parlament zastupovali títo žiaci: predseda ŽŠR Matúš Stas z 3. F triedy a Katarína Benická z 2. AO. Veríme, že ako v predchádzajúcich rokoch aj teraz vzdelávanie prispeje ku skvalitneniu činnosti našej žiackej školskej rady.

Školenie

najnovšie články