Rozhlasová relácia

16. 11. 2010 | Aktuality

Kedy?     Dnes 16.11.2010 počas 2.vyučovacej hodiny

Prečo?      Deň boja za slobodu a demokraciu

Kto?     Žiaci 2. a 3. ročníka

najnovšie články