REVOLUTION TRAIN  – protidrogový vlak

13. 11. 2018 | Aktuality

Vo štvrtok 8.11.2018 sa študenti Školského internátu Spojenej škole Tvrdošín zúčastnili netradičného projektu. Do Tvrdošína zavítal Revolution train, tzv. protidrogový vlak. Cieľom projektu bolo poukázať na následky závislosti na drogách a prinútiť mladých premýšľať nad svojimi budúcimi rozhodnutiami. 

Študenti po malých skupinách prechádzali jednotlivými vozňami vlakovej súpravy so sprievodcom a postupne prežívali obyčajný príbeh založený na skutočnej udalosti, ktorý sa kvôli niekoľkým zlým rozhodnutiam zmenil na tragický príbeh. Vďaka interaktívnemu vtiahnutiu do deja si študenti mali možnosť vyskúšať aké je to sedieť v bare, byť svedkom dopravnej nehody, ocitnúť sa vo väzenskej cele, byť podrobený výsluchu a lekárskej prehliadke. Počas celej prehliadky študenti vypracovávali dotazník, v ktorom odpovedali na otázky, ktoré sa týkali jednak ich skúsenosti s drogami a jednak s príbehom. 

Vďaka neobyčajnému prostrediu bola táto forma protidrogovej prevencie živšia, otvorenejšia a úprimnejšia než pri klasickej prednáške. Protidrogový vlak študentov zaujal a nenásilnou formou im ukázal, ako zdravo žiť.    

Mgr. A. Bebejová, Mgr. K. Palková, Mgr. E. Lepáčková   

 

najnovšie články