Podnikanie v poľnohospodárstve

07. 02. 2017 | Aktuality

Dňa 1. februára sa 13 žiakov z 3. AO triedy zúčastnilo workshopu na tému Podnikanie v poľnohospodárskom sektore.

Workshop organizovala nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko, kde sa v úvode prezentovali dvaja farmári z praxe: pani Zuzana Homolová z Eko farmy Odorica a pán Milan Jurky z Vasiľova, kde prezentovali svoje podnikateľské zručnosti o oblasti eko fariem na Slovensku.
Študenti z rôznych regionálnych škôl sa potom spolu v tímoch zapojili do riešenia prípadových štúdií v sektore bio produktov, eko fariem, rodinného podnikania a rozvoja slovenského vidieka. V závere svoje výsledky prezentovali, boli hodnotení a ocenení.
Workshop určite patrí k aktivizujúcim metódam v modernom vyučovaní, kde študenti zmenili prostredie a formu vyučovania, spolupracovali v tímoch, vyjadrovali názory na danú problematiku, diskutovali, viedli ich ľudia z praxe.

najnovšie články