Oznam pre prijatých

20. 06. 2018 | Aktuality

Žiaci, ktorí sú prijatí môžu sa prísť zapísať. Zápis sa uskutoční na sekretariáte školy prostredníctvom zápisného lístka, ktorý dostal každý žiak na základnej škole.

Termíny zápisu:

  1. jún 2018               od 8.00 h. do 14.30 h.
  1. jún 2018               od 8.00 h. do 14.30 h.
  1. jún 2018                od 8.00 h. do 14.30 h.
  1. jún 2018               od 8.00 h. do 14.30 h.

 

 

 

 

 

 

najnovšie články