Olympiáda v nemeckom jazyku

04. 12. 2016 | Aktuality

Dňa 02. 12. 2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.

Výsledková listina školského kola:

Kategória 2D

1. Vojtek Ján, IV.E – 92,5/100 b

2. Šturek Dušan, III.E – 61,5 b

3. Kekelák Juraj, III. E – 59,5 b

Víťazovi želáme veľa úpechov v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 19. 01. 2017.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným žiakom. Do budúcna veľa zdaru a chuti do učenia.

Deutsch macht Spaß!

najnovšie články