Objektovo orientované programovanie

20. 12. 2016 | Aktuality

V Zuberci sa stretli zástupcovia Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, klastra Z@ICT z firiem KROS, Prosoft, Ipesoft a Descartes Systems a vyučujúci zo stredných škôl.

Hlavným cieľom workshopu bolo predstaviť nový koncept výučby informatiky na stredných školách. Koncept spočíva vo vypracovaní jednoduchých projektov – hier. Pre ich úspešné zvládnutie sú potrebné vedomosti a zručnosti, ktoré sa na hodinách informatiky žiaci učili aj doteraz.Hry sú navrhnuté dostatočne otvorene a jednoducho, tak, aby kurz dokázali zvládnuť aj študenti s nižším technickým nadaním a zároveň bola poskytnutá možnosť rozširovania a zveľaďovania aplikácie zdatnejšími študentami, ktorí v IT vidia svoju budúcnosť.

najnovšie články