O drogách a ľuďoch

12. 05. 2013 | Aktuality

Drogy sa stali bohužiaľ súčasťou života mnohých mladých ľudí. Nachádzajú sa všade okolo nás a je lepšie o nich niečo vedieť, než sa tváriť, že neexistujú, alebo mať skreslené predstavy o nich z masmédií.
14. mája 2013 sa vybrané triedy zúčastnili pracovného stretnutia s protidrogovou tematikou s pracovníkmi Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Trstenej.

najnovšie články