Neseď v izbe, poď von!

11. 11. 2015 | Aktuality

Výstižné heslo „vyhnalo“ všetkých žiakov bývajúcich v internáte do zasadačky Spojenej školy.  Overili si svoje vedomosti a logické myslenie.

Žiaci sa rozdelili do dvoch tímov – srdiečka a slniečka. Aktivity boli určené na teambuilding, komunikáciu jednotlivca v kolektíve a vedenie skupiny jednotlivcom. Cieľom aktivít bolo utuženie vzájomných vzťahov.

Hlavným organizátorom akcie bol Marek Bajči, predseda žiackej školskej rady.

                                                                                                    Bebejová,Gregorcová

najnovšie články