Môj originálny čitateľský denník

17. 06. 2019 | Aktuality

Hodiny tvorivej práce …

Žilinský samosprávny kraj aj tento školský rok vyhlásil súťaž Môj originálny čitateľský denník s cieľom zvýšiť čitateľskú gramotnosť a motiváciu ku kreatívnej tvorbe vlastných denníkov. 

Do súťaže sa zapojili tri žiačky našej školy – Anna Loneková, Zita Turčáková a Sára Galčíková z III.AO. Svedomito pracovali na tom, aby ich čitateľský denník bol naozaj originálny a kreatívnou činnosťou sa snažili splniť podmienky súťaže (napr. literárny rozbor min. 5 literárnych diel, pravopis, forma, druh väzby/papiera…) . V máji sme denníky odoslali do Žiliny, kde ich odborná porota (spolu s ďalšími denníkmi z iných škôl) zhodnotila. 

 

najnovšie články