Mladý tvorca

01. 05. 2017 | Aktuality

Job Expo 2017 

Nitriansky Agrokomplex tento rok zastrešil už 7. ročník Veľtrhu práce – Job Expo. Kde si uchádzači o zamestnanie mohli vybrať z ponuky od takmer 200 domácich a 50-tich zahraničných zamestnávateľov.

Súčasťou veľtrhu bol aj 25.ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných obchodných škôl MLADÝ TVORCA.

Podujatie Mladý tvorca je zamerané najmä na podporu odborného vzdelávania, no zároveň sa snaží vytvárať priestor na prehĺbenie spolupráce stredných odborných škôl so zamestnávateľmi a profesijnými združeniami. Okrem toho môže poskytnúť rodičom a žiakom základných škôl väčší prehľad o profilácii stredných škôl. Naša škola mala na tomto stredoškolskom veľtrhu tiež svoj stánok so žiakmi Marcelom Kavalierom 4.E, Jurajom Kekeľákom 3.E, Antonom Janíkom 2.E pod vedením pedagóga PaedDr. Petra Spišského. Okrem toho že sme vystavovali práce našich žiakov, zapojili sme sa aj do súťaže „ Inovácia a technická tvorivosť „ o Cenu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorú sme vyhrali zásluhou práce „ JUT – jednoduchý univerzálny tester a riešiteľa Juraja Kekeľáka žiaka 3.E odboru mechatronika.  Zároveň sme vyhrali aj „ Cenu predsedu ŽSK“, ktorú každoročne udeľuje predseda ŽSK za reprezentáciu a naj…stánok.

Poďakovanie ako aj uznanie patrí tým, ktorí našu školu vzorne reprezentovali a prajeme im ešte mnoho ďalších úspechov.

najnovšie články