Menovanie novej riaditeľky Spojenej školy Tvrdošín

11. 03. 2013 | Aktuality

11. marca 2013 našu školu navštívil predseda Žilinského samosprávneho kraja
Ing. Juraj Blanár, ktorý slávnostne menoval

Ing. Ľudmilu Uhlíkovú za novú riaditeľku Spojenej školy Tvrdošín.

Zároveň poďakoval odchádzajúcemu riaditeľovi

Ing. Jánovi Korenčiakovi za dlhoročné vedenie školy.

Novej riaditeľke aj celému učiteľskému zboru poprial mnoho úspechov v ďalšej práci.

najnovšie články