Medzinárodný projekt COMENIUS

04. 05. 2014 | Aktuality

Medzinárodný projekt Comenius, do ktorého je zapojená naša škola,  trval dva roky. Posledné stretnutie sa uskutočnilo na Slovensku od 28. apríla do 2. mája 2014. Snažili sme sa svojim priateľom z Nemecka, Talianska, Španielska, Turecka a Nórska ukázať najkrajšie a najzaujímavejšie miesta Oravy. Prvý deň – pondelok sa niesol v pracovnom duchu, študenti jednotlivých krajín vystúpili so svojimi prezentáciami o predsudkoch voči Slovensku.  Po ich vyhodnotení nasledovala práca v skupinách, počas ktorej žiaci pripravovali situačné scénky, s ktorými sa neskôr prezentovali pred publikom. Druhý deň  – utorok bol dňom celodenného výletu na Oravský hrad, neskôr sme obdivovali  krásy Demänovskej jaskyne slobody a nádherný západ slnka nás zastihol pri večeri na chate Holica. Tretí deň sa niesol v duchu ľudových tradícií. Navštívili sme Zuberec a na vlastné ruky mohli vyskúšať tradičné slovenské remeslá – drevorezbu, maľbu na sklo a hrnčiarstvo. Každý účastník projektu si svoj výrobok mohol vziať so sebou ako suvenír. Štvrtok bol dňom rozlúčky. V jedálni školy sme pre našich hostí pripravili „slovenský večer“ – kultúrny program, večeru a rozlúčkovú diskotéku. Lúčenia bývajú smutné. Sľúbili sme si však, že na spoločne strávené chvíle nezabudneme a aj najďalej si budeme písať a udržiavať naše priateľstvá.

najnovšie články