Medzinárodný mesiac školských knižníc

08. 11. 2018 | Aktuality

 

Záložky do knihy

Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc sme sa zapojili do celoslovenského projektu pre stredné školy: Záložka do knihy spája stredné školy. Tohoročná téma: M. R. Štefánik a iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov.

Hlavným cieľom projektu je podpora čítania a nadviazanie kontaktov s inými slovenskými strednými školami. Našou partnerkou školou bola Stredná odborná škola Partizánske, s ktorou sme si vymenili záložky do kníh. Boli vyrobené žiakmi oboch škôl ľubovoľnou technikou (maľba, kresba, grafika …). Prostredníctvom výmeny sa mohli žiaci obohatiť nielen o nové poznatky ale i rôzne formy spracovania záložiek.

najnovšie články