Medzinárodný deň školských knižníc

28. 10. 2013 | Aktuality

… sme si pripomenuli 28. októbra 2013 v priestoroch informačného centra, kde vyučujúce slovenského  jazyka v spolupráci s pracovníčkou informačného centra – Annou Ďurčekovou pripravili pre študentov zaujímavé literárne úlohy, ktoré pripomenuli žiakom dôležitosť kníh v živote človeka. Cieľom projektu bola podpora a rozvoj čitateľskej gramotnosti. Zároveň na škole prebehla súťaž o najvýstižnejšie stvárnenie literárnej postavy alebo diela. Víťazom sa stali žiaci  III. F triedy, ktorí kostýmovo predstavili  dielo Exupéryho –  Malý princ. V kategórii jednotlivcov zvíťazil Tomáš Kubašák z I. E za stvárnenie ženskej postavy Iľa z románu Ťapákovci  Boženy Slančíkovej Timravy.

najnovšie články