Maturitné skúšky v mimoriadnom skúš. období

24. 08. 2015 | Aktuality

Maturitné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období  budú

v dňoch 3. a 4. septembra 2015.

najnovšie články