Maturita=obhajoba KOP,

19. 04. 2011 | Aktuality

, čiže komplexných odborných prác.

Vlastné práce úspešne obhájili pred maturitnou komisiou aj Anton Chromjak, Patrik Lang a Tomáš Rypák.

najnovšie články