Literárno-dejepisná exkurzia

02. 10. 2014 | Aktuality

Dňa 24. septrembra 2014 sa  študenti 1. ročníka zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie v Liptovskom Mikuláši, aby navštívili Literárno-historické múzeum Janka Kráľa, expozíciu stredovekej mučiarne, Tatrína a Žiadostí slovenského národa. Žiaci prostredníctvom muzeálnej a galerijnej expozície a odborných výkladov lektoriek si prehĺbili vedomosti získané na jednotlivých vyučovacích predmetoch, mohli odhaliť spoločenský, kultúrny, náboženský, literárny a politický život mesta; biografiu a literárnu produkciu liptovského rodáka – štúrovca Janka Kráľa; život zbojníka Juraja Jánošíka, okolnosti jeho väznenia a popravy; stredovekú mučiareň; kultúrno-politickú činnosť štúrovcov v boji za národné práva.

najnovšie články