Literárna tvorba k týždňu vedy a techniky

09. 12. 2014 | Aktuality

Počas týždňa vedy a techniky sa žiaci štvrtého ročníka zapojili do tvorivej práce, kde sa prostredníctvom slohovej práce ľubovoľného žánru vyjadrili k téme: Ako veda a technika ovplyvnila môj život.

Z množstva rôznych prác boli vybraté tie najlepšie, ktoré sú zverejnené na jednej z násteniek školy.

Najlepšie práce:

Matúš Babinský IV.C    Báseň …

Dominik Bednár IV.C

Peter Kolčák  IV.A

Katarína Franeková IV.F

Jakub Vojtašák IV.F

Jozej Hojo IV.D   čo napísal …

Lujza Duchoňová IV.AO

Lenka Patronová IV.AO   Sloh …

Kristína Tvarošková IV.AO

najnovšie články