Kvalita výroby a ISO normy

12. 05. 2013 | Aktuality

Normy sprehľadňujú požiadavky, ktoré musia výrobky spĺňať na svetovom trhu. Výsledkom je, že výrobcovia z rozličných krajín môžu súťažiť na akomkoľvek trhu za rovnakých podmienok.
S problematikou technických noriem a kvality výroby oboznámila študentov 3. ročníka dňa 9. mája pracovníčka technickej firmy Ing. Milada Tmáková.

najnovšie články